Fjernvarme, Hedehusene Hovedgade,
Taastrup Hovedgade, Gammelsø

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo


Fjernvarme

Fjernvarmemuligheder i Fløng og omegn fremover?
Billigere varme og miljøfordele: Høje-Taastrup Kommune synes stadig, at fjernvarme er en rigtig god idé!
18. december står byrådet over for endnu en beslutning om, i hvilken takt udbygningen af fjernvarme kan ske.
Indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget er at sige ja til Høje Taastrup Fjernvarmes udbygningsplan og at fjerne kravet om tilslutningspligt i dette konkrete forslag.

4. Er Fløng Klimaforening gået helt fra forstanden? - den ellers uddøde Fjernvarmesag

Høje Taastrup Fjernvarme er blevet bekendt med et notat fremsendt af Henrik Westergaard den 16. november 2012, med titlen "Er Fløng Klimaforening gået helt fra forstanden? - den ellers uddøde fjernvarmesag".

3. Er Fløng Klimaforening gået helt fra forstanden? - den ellers uddøde Fjernvarmesag 
Først et kort svar til Henrik Westergaard:

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Fløng Klimaforening, Landsbylauget - Fløng Sogn og grundejerforeningerne. Målet er at opnå den bedste viden om de forskellige opvarmningsformer i Fløng.

2. Er Fløng Klimaforening gået helt fra forstanden? - den ellers uddøde Fjernvarmesag
Jeg håber, at vi i det mindste er enige om en ting, nemlig at respektere Danmarks Grundlov og hvad deraf følger af love med rettigheder og pligter.
Vi lever i et demokratisk samfund med ytringsfrihed, hvor styrken er, at vi alle kan blande os i diskussionen og dermed hjælpe vore folkevalgte repræsentanter til er træffe forstandige beslutninger.

Er Fløng Klimaforening gået helt fra forstanden? - den ellers uddøde Fjernvarmesag
Jeg er blevet bekendt med, at Fløng Klimaforening jf. vedlagte bilag, atter presser på for at få husejerne i Fløng til, at tilslutte sig Høje Taastrup Fjernvarmeværk. Sagen blev ellers behandlet af kommunalbestyrelsen i foråret, som trak sagen tilbage – blandt andet efter massive protester fra lokalbefolkningen.

To ud af tre har grøn fjernvarme
Også i Høje-Taastrup Kommune er vi rigtig godt med i forhold til forbruget af fjernvarme. Høje-Taastrup Fjernvarme sørger for lokale ledninger i såvel Hedehusene som i Taastrup, Torstorp og Høje-Taastrup.
Find mere om dette på 
www.htf.dk.
Varmen kommer primært fra Avedøreværkernes elproduktion og distribueres gennem VEKS - find mere på 
www.veks.dk.
Dertil kommer også spildvarme fra Vestforbrænding og KARA/Noveren i Roskilde.
Der er planlagt yderligere udbygning af denne opvarmningsform andre steder i kommunen.

Fjernvarme igen på dagsorden...og lidt mere utilfredshed med situationen fra dele af Fløng!

Erik Johannesen:
Tak for orienteringen om dette skriv til en del borgere i Fløng og til borgmesteren
I den aktuelle sag har jeg fortsat behov for at danne mig et overblik over hvor mange eller hvor få, der syntes at muligheder for tilslutning til fjernvarme på et eller andet tidspunkt ville være relevant - og jeg skal understrege, at jeg fortsat efter mere end 30 års byrådsarbejde har behov for at blive klogere på den virkelighed, som vi alle er en del af!

Fjernvarme i Fløng.
Byrådsmødet besluttede genoptagelse af hele fjernvarmespørgsmålet – også for Fløng og andre steder i Høje-Taastrup Kommune
Tilbud om billig og miljøvenlig energi til Fløng – det spørgsmål har været til debat de seneste måneder - og er det nu igen i aften her i byrådssalen!
Udbygningen af fjernvarmen i Høje-Taastrup Kommune er fortsat i fuld gang, og det var på den baggrund, at et forslag om fjernvarme i Fløng kom i høring tidligere i år.

Forslag om fjernvarme i Fløng trukket tilbage
Byrådet har besluttet at trække projektforslaget om fjernvarme i Fløng tilbage. 
Byrådet sendte den 14. februar et projektforslag om fjernvarme i Fløng i høring. Udgangspunktet var at give borgerne i Fløng mulighed for billig, bæredygtig og fremtidssikret energiforsyning. Byrådet lagde vægt på, at der skulle være en privatøkonomisk fordel ved konverteringen. 

Fjernvarmen udbygges fortsat.
Erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej skal nu tilsluttes fjernvarmenettet – projektforslag i høring.
Byrådet har godkendt et projektforslag fra Høje Taastrup Fjernvarme om at konvertere til fjernvarme ved Kuldyssen og Malervej.
”Udbygningen af fjernvarmenettet en vigtig del af Høje-Taastrup Kommunes klimaindsats, så vi bevæger os væk fra olie og naturgas og hen imod en mere bæredygtig energiforsyning”, siger Svend-Erik Hermansen, medlem af Plan – og Miljøudvalget.

Tilslutningspligt og forblivelsespligt til fjernvarme i Hedehusene
– med virkning fra 8. april 2011 
Byrådet vedtog på sit møde den 22. marts 2011 at indføre tilslutningspligt og forblivelsespligt til fjernvarme i det tidligere Hedehusene Fjernvarmeværks forsyningsområde. Berørte grundejere i området har modtaget meddelelse om den endelige beslutning.

Fjernvarmen får bedre muligheder i Hedehusene
Fjernvarmen udbygges i kommunen, og Byrådet har vedtaget tilslutningspligt i Hedehusene Fjernvarmeværks tidligereforsyningsområde.
Hedehusene Fjernvarmeværk og Høje Taastrup Fjernvarme fusionerede 1. januar 2011, og som en del af fusionen har et enigt byråd nu indført tilslutningspligt for ejendomme i det område, som Hedehusene Fjernvarmeværk tidligere har forsynet. Udover de, der allerede er tilsluttet fjernvarmenettet i området, vil tilslutningspligten omfatte yderligere 226 ejendomme.

Så er fusionen mellem Hedehusene Fjernvarme og Høje Taastrup Fjernvarme på plads!
Et stort ønske fra mange sider gennem flere år er nu omsider blevet opfyldt.
Hedehusene Fjernvarmeværk og HøjeTaastrup Fjernvarme er nu parat til fusion efter vedtagelser på hhv. en generalforsamling i Hedehusene Fjernvarmeværk den 18.november med stemmerne 70 – 2 og på repræsentantskabsmødet den 23.november i Høje Taastrup Fjernvarme med stemmerne  26 - 1.
Selve vedtægtsændringen blev efterfølgende vedtaget med samtlige 27 tilstedeværende repræsentantskabs-medlemmers stemmer.


Hedehusene Hovedgade & Taastrup Hovedgade

Taastrup Station får nu nyt center mod syd
Arbejdet med det nye center ved Taastrup Station er i fuld gang.
Et imødekommende og varieret bycenter, torveplads og topmoderne busterminal, erhverv og boliger. Sådan ser fremtiden ud for sydområdet ved Taastrup Station, som dermed får et markant løft.
Projektet har fået navnet Taastrup Torv for at markere det som knudepunktet i Taastrup Bymidte, der skal understøtte sammenhængen mellem stationen og Taastrup Hovedgade.

Naboer i en tilkørselssandwich
Hvis lokalplanforslaget om en Lidl på hjørnet af Vesterparken og Høje Taastrup Vej bliver gennemført, vil naboerne få trafik hele vejen rundt og en skyggende lugtspreder i baghaven samt et stort tab af ejendomsværdi.

Gammelsø  

Vision Gammelsø – debatten i gang i 2008 om de mange nye muligheder!
Byrådet er i gang med at planlægge arbejdet omkring den nye bydel i Hedehusene, som allerede er navngivet Gammelsø.
En styregruppe med byrådsmedlemmer (Conny Trøjborg Krogh, Kemal Bektas og Svend-Erik repræsenterer A) laver de indledende øvelser, som skal danne et godt grundlag for såvel den nye by ligesom der skal skabes sammenhæng med det nukendte Hedehusene, således at de to byer integreres med de fordele, det kan have for begge

Nærheden - fremtidens forstad
I et smukt kuperet område tæt på by og natur i Gammelsø i Hedehusene vil Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Realdania By i partnerskabet NærHeden P/S udvikle en helt ny bæredygtig bydel.
Med projektet ”NærHeden – fremtidens forstad” er målet at skabe livskvalitet gennem god arkitektur, attraktive byrum, fællesskaber, aktiviteter og sundhed. Målgruppen for projektet er bred – nemlig mennesker, der har lyst til en aktiv livsstil og fællesskaber. Det skal boligudbuddet afspejle. Der vil derfor blive bygget en mangfoldighed af forskellige boliger og med forskellige ejerformer.
Projektet skal løfte hele Hedehusene. NærHeden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og en central driver for udvikling af Hedehusene med muligheder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og sktiviteter i by, natur og landskab.
NærHeden, en helt ny bydel i Gammelsø, bliver udviklet i tæt dialog med borgere, foreninger, virksomheder og øvrige interessenter.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk