Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Seneste Nyt fra Svend-Erik Hermansen


BIRKEHØJ PLEJECENTER og KLØVERHUSET


Birkehøj Plejecenter – velkommen til!
Når man ser tilbage på den politiske indsats, kan det en gang imellem være gavnligt at kigge lidt på, hvad det egentlig er, der driver politikerne i indsatsen for at gøre tingene så godt som muligt ud fra respektive valgprogrammer, som er udformet af og vedtaget af medlemmerne
.

Kløverhuset – sidste omgang - med en Business Case!
Hvorfor skulle Kløverhuset ikke med i demensindsatsen?
Dette spørgsmål stillede Socialdemokraterne tilbage i februar 2013.


Kløverhuset – sidste omgang?
Hvorfor skal Kløverhuset ikke med i demensindsatsen?
Dette spørgsmål stillede Socialdemokraterne tilbage i februar 2013.


Birkehøj – benægtelser er ikke nok….!
Desværre er der skabt alvorlig tvivl om driften af Birkehøj; det skete på Ældreudvalgsmødet tirsdag i sidste uge i mødelokale B 101 på Rådhuset i Høje-Taastrup

Birkehøj – nu tvivl igen….!
Vi har nu kæmpet denne kamp i flere år for bedre omsorg for fremtidens ældre på Birkehøj – og for at medarbejderne også får et rimeligt arbejdsmiljø baseret på rimelige arbejdstider


Plejecenter Birkehøj skal ikke privatiseres!
Socialdemokraterne er fortsat glade og tilfredse med, at der snart sker indflytning af ældre borgere på dette nye plejecenter.

Organisering af udbud af Birkehøj Plejecenter
På Ældreudvalgets møde på tirsdag skal vi behandle sagen om privatisering af  Plejecenter Birkehøj 

Mere og bedre pleje for pengene?
Vi skal tænke i nye baner, det er muligt at få mere for pengene, Plejecenter Birkehøj skal i udbud, omsorg skal privatiseres

Medarbejdersidens samlede høringssvar HTK Birkehøj
Medarbejdersiden i Sundheds – og omsorgscentret har afgivet et samlet høringssvar i forbindelse med den påtænkte konkurrenceudsættelse af plejecentret Birkehøj, herunder overflytning af opgaver fra Kløverhuset til Birkehøj
.

Man retter da ikke i protokollerne….vel?
Socialdemokraterne er glade og tilfredse med, at der nu snart sker indflytning af ældre borgere på det nye plejecenter, Birkehøj

Birkehøj skal ikke privatiseres – og Kløverhuset skal ikke nedlægges
Socialdemokraterne er glade og tilfredse med, at der nu snart sker indflytning af ældre borgere på dette nye plejecenter.

Udbud af Birkehøj Plejecenter venter lige nu forude.
I oktober kunne vi efter budgetvedtagelsen konstatere, at det borgerlige flertal havde besluttet: ”Konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet”, og det betyder som bekendt PRIVATISERING!


Privatisering af Birkehøj Plejecenter venter nu forude….
Så har det borgerlige flertal besluttet et forslag: ”Konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet”, og det betyder som bekendt PRIVATISERING!

Hvorfor er det så, at de borgerlige er så forhippede på at privatisere det kommende plejecenter, Birkehøj?

Kløverhuset skal overtages af Socialpsykiatrien
Hvorfor skal Kløverhuset ikke med i demensindsatsen?
Dette spørgsmål stillede Socialdemokraterne i februar måned – nu er der svaret... Det viser sig nemlig, at det borgerlige flertal i al stilhed undervejs havde planlagt en overtagelse af Kløverhuset fra helt anden side….

43. Forundersøgelse af eventuelt konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet 
Sagsfremstilling
Ifølge Høje-Taastrup Kommunes vision for udbud:
Er udbud af kommunale opgaver ikke et mål i sig selv, lige så lidt som, at kommunen selv skal stå for samtlige opgaveløsninger, er det. Det er et middel, der kan anvendes som ét blandt flere midler til at skabe en kvalitets- og effektivitetsudvikling i kommunerne.

Privatisering af Birkehøj Plejecenter venter forude….?
Så har det borgerlige flertal nedtromlet forslaget fra Socialdemokraterne om at undlade privatisering – det hedder godt nok ”Konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet”, men resultatet bliver det samme: PRIVATISERING!

Birkehøj Plejecenter – en del af den foreløbige historie.….
Hvorfor nu en historie længe før Birkehøj Plejecenter er bygget og taget i brug af ældre medborgere i Høje-Taastrup Kommune?

Rønnevangsskolen skal rives ned!
På et ekstraordinært møde mandag besluttede et enigt Byråd, at der skal bygges en helt ny bygning til kommunens nye plejecenter (BIRKEHØJ) – pga. PCB og skimmelsvamp skal den tidligere Rønnevangsskole rives ned.

Så kommer der gang i byggeriet af Birkehøj Plejecenter!
og de økonomiske forudsætninger kommer nu på plads – omsider…
Styregruppen for Plejecenter Birkehøj godkendte onsdag det videre arbejde med at få Rønnevangsskolen fjernest fra jordens overflade hurtigst muligt som følge af PCB – og skimmelsvampforureningerne, som bevirker, at bygningerne ikke kan anvendes.

Velkommen til Birkehøj Plejecenter!
Det nye plejecenters navn er ”Birkehøj Plejecenter”. Inspirationen til dette er kommet fra navnet på det gartneri, der indtil 1968 lå hvor P-pladserne er i dag ved Rønnevangscentret.

Fra Rønnevangsskole til Birkehøj Plejecenter. – Nu nedrivning og nyt Plejecenter
Læs hele sagen om skolestrukturreformen til ombygning af Rønnevangsskolen TRYK HER
Eller bliv ven på FaceBook-gruppen "Skal Private overtage driften af Birkehøj Plejecenter - NEJ TAK"

Indflytning i nyt plejecenter bliver forsinket
Der er konstateret skimmelsvamp og PCB på den tidligere Rønnevangsskole – derfor bliver indflytningen i det nye plejecenter forsinket. Forberedelserne til ombygningen af den tidligere Rønnevangsskole til plejecenter er i fuld gang, men nu viser undersøgelser, at der er skimmelsvamp og PCB i den tidligere skolebygning.

Nyt plejecenter skal allerede nu omdannes til demensplejecenter sammenblandet med almindelige ældre borgere…!
Efter byrådsflertallets beslutning om at nedlægge det velfungerende demensplejecenter, Kløverhuset, er der nu fuld gang i planlægningen af et ”sammenblandet” nyt plejecenter på Rønnevangsskolen.

Så er det nye plejecenter i Høje-Taastrup sat i gang!
På udvalgsmøderne i december 2010 blev det nye planlagte plejecenter i Høje-Taastrup (eller på Rønnevangsskolen?) sat i gang ud fra de forudsætninger, som var lagt ind i tidligere års budgetforlig, hvor Socialdemokraterne jo fik sat ”dagsordenen” med forslaget om en såkaldt forceret planlægning af et nyt plejecenter i sin tid.

Rønnevangsskolen blev solgt….
Så fik vi prisen for de kommende plejehjemsbeboere på det nye plejecenter i Rønnevangskvarteret.
Byrådsmødet i tirsdags havde nemlig en sag til behandling, hvor ordlyden bl.a. var: ”… kan det blive nødvendigt at reducere købsprisen for den oprindelige Rønnevangsskole på 52 mill. kr”.Ligeledes fremgik det af sagsfremstillingen: ”For skolestrukturen vil det betyde, at den salgsindtægt på 52 mill. kr., der indgår som finansiering, vil blive reduceret væsentligt”.

Svarene mangler fortsat om Rønnevangsskolens pris...
Ældreudvalgsformanden er nu ude at forklare huslejestørrelsen for de nye beboere om nogle år på det kommende plejecenter på Rønnevangsskolen sammen med borgmesteren.

Forklaringen kommer tilsyneladende på baggrund af et udsagn fra denne skribent om usikkerhed om huslejen.

PCB-screening kommer til at koste mange penge….
Økonomiudvalget besluttede i enighed at sætte en screening i gang af mange kommunale bygninger de næste måneder.
Det sker på baggrund af en foreløbig viden om tilstedeværelsen af giftstoffet PCB i en del af kommunens bygninger opført mellem 1955 og 1977.

Støt FaceBookgruppen
Skal Private overtage driften af Birkehøj Plejecenter - NEJ TAK

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk