Velkommen til det nye Sundhedscenter!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Velkommen til det nye Sundhedscenter!

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte i 2015, at der skulle etableres et Sundhedscenter:Læs mere 

Spørgsmålet om et Sundhedscenter blev i øvrigt også diskuteret på et byrådsmøde tilbage i april 2006:Læs mere

Etablering af et Sundhedscenter på Espens Vænge 44 i Taastrup udspringer af ønsket om at samle forebyggelses-, rehabiliterings- og træningsindsatsen  i ét hus for at skabe mere sammenhæng og helhed i sundhedstilbuddene.

Sundhedscentret udgør nu en organisatorisk ramme for de borger- og patientrettede sundhedstilbud, der er med til at sikre en større tværfaglighed mellem forskellige faggrupper. Det betyder, at kvaliteten af forebyggelses- og rehabiliteringsindsatsen bliver øget gennem et intensiveret samarbejde på tværs.

Fysiske rammer
De borgerrettede og patientrettede forebyggelsestiltag samles fortrinsvis i stueetagen; kommunens patientforeninger og Ældre Sagen får eget kontor i kælderen og kan fortsat benytte mødelokalerne i huset. På 1. sal er der fortsat træningsaktiviteter og på 2. sal etableres kontorfaciliteterne til medarbejdere. Som supplement til Sundhedscentrets fysiske ramme på Espens Vænge, er der mange udgående og opsøgende aktiviteter, der foregår ude af huset, tæt på og sammen med borgerne.

Kompetencer og fagligheder samlet i Sundhedscentret
Medarbejdergruppen i Sundhedscenteret har mange forskellige fagligheder, der udmøntes i en alsidig opgavevaretagelse. Udover fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosu-assistenter til at varetage træning og dele af rehabiliteringsindsatsen, udgøres sundhedscentrets øvrige medarbejdergruppe af fysioterapeuter og psykolog i ”job og sundhed”, demenskonsulenter, forebyggelseskonsulenter, sundhedskonsulenter, sundheds- og motionskonsulent, rygestopkonsulent, diætist samt en forløbskoordinator, der bl.a. koordinerer kommunens forløbsprogrammer og udvikler samarbejdet i sundhedstrekanten mellem kommuner, almen praksis og hospitalerne. Med hjemtagelsen af forløbsprogrammet for kræft er der afsat midler til en kræftkoordinator.

Sundhedscentret som faglig base
Fremme af lighed i sundhed er Sundhedscentrets vigtigste målsætning ud fra den netop vedtagne sundhedspolitik: http://www.htk.dk/Politik/Politikker_og_strategier/Politikker/Sundhedspolitikken.aspx. Således foregår mange af indsatserne fortsat i boligområderne. For at sikre en rød tråd og den fælles retning i alle disse indsatser, spiller Sundhedscentrets fysiske ramme på Espens Vænge en vigtig rolle som base, hvor fagligheden udvikles og deles.

Træningsfaciliteter
Der er stort fokus på, at Sundhedscentret bevæger sig udover matriklen på Espens Vænge. Det er dog således, at mange aktiviteter fortsat foregår på Espens Vænge, og mange borgere ønsker at have deres gang der, bl.a. i kraft af de frivillige foreningers tilstedeværelse på matriklen.

Da fysisk aktivitet spiller en afgørende rolle i langt de fleste anbefalinger for øget sundhed og trivsel, er der et naturligt stigende pres på især træningsfaciliteterne, nu hvor sundheds- og forebyggelsesaktiviteten i huset øges samtidig med at det hidtidige niveau af genoptræning fastholdes. I overvejelserne om nye indsatser, såsom hjemtagelsen af de sidste forløbsprogrammer for hjerte/kar og lænde/ryg, er det derfor nødvendigt, at tage de fysiske rammers begrænsninger med i betragtning.

Fremtiden
Socialdemokraterne har hele tiden støttet oprettelsen af det nye Sundhedscenter – også ud fra det pres, der lægges på den kommunale indsats på sundheds – og sygdomsområdet fra regionens side med lynhurtige udskrivninger af patienter fra hospitalerne.

Det er også baggrunden for, at vi forsøgte at få taget stilling til på sigt, at få etableret et Sundhedscenter Vest i Hedehusene.

Forslaget faldt dog på stenet (!) grund; så vi venter til efter valget næste år……..

 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk