Forside
Nyheder fra Svend-Erik /26. april


LogoEn anmeldelse: VELKOMMEN MUSTAFA  – 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik

Af - Svend-Erik Hermansen

Denne spændende bog skrevet af folketingsmedlem Mattias Tesfaye er helt aktuel ud fra de debatter, der er om partiets rolle på integrationsområdet.


Her følger en anmeldelse af bogen ud fra mine forudsætninger som medlem af Socialdemokratiet de seneste godt 40 år på den københavnske vestegn, der hvor det hedder Høje-Taastrup! Samtidig er baggrunden for synspunkterne selvfølgelig også knap 36 års medlemskab af byrådet…..

VELKOMMEN MUSTAFA gennemgår tiden tilbage fra 1967, hvor arbejdsgiverne og den daværende socialdemokratiske regering pressede arbejdskraft fra udlandet ind på det danske arbejdsmarked, på boligmarkedet og til en ganske stor udfordring i det danske samfund i årene derefter – helt uden forberedelse og planlægning……

Bogen giver et tidsmæssigt godt billede hele vejen igennem for det danske samfund med klart beskrevne linjer til det normalt regeringsduelige parti, Socialdemokratiet.

Jeg mødte de første indvandrere i starten af 70`erne på mit arbejde i Postvæsenet, hvor man ved indleveringen på københavnske posthuse blev præsenteret for indbetalingskort med adresse til Tyrkiet med en afsender, der stod med masser af kontanter – altid en svær arbejdsopgave, som var lidt mærkelig; hvor fik han dog alle de penge fra?

Opbygningen af bogen er baseret på udklip fra tidens aviser, tidsskrifter og bøger samt kendte og ukendte rapporter og forhandlinger i Folketinget. Dertil kommer meget væsentlige interviews med mange af tidens hovedpersoner. Høje-Taastrup optræder mange steder undervejs, hvor vi har påpeget problemstillingerne.

Jeg husker fra min tid som formand for Beskæftigelsesudvalget sidst i 80`erne, hvor jeg mødte en arbejdsløs tyrkisk indvandrer, som havde været i Danmark i 17 år – og hvor det var nødvendigt med en tolk for at vi kunne tale sammen. De manglende krav til dansk og konsekvenserne med utilstrækkelig integration er beskrevet mange gange i bogen – helt op til nutiden……

Ansvaret for manglende lydhørhed overfor vestegnens påpegning af udfordringer er beskrevet klart og tydeligt godt indpakket (!). Specielt at den socialdemokratiske ledelse aldrig ville se virkeligheden i øjnene og anerkende, at der opstod parallelsamfund flere steder i Danmark – og afhængigheden af de Radikale er klarlagt gennem hele perioden.

I 80`erne oplevede vi i Høje-Taastrup mange tilfælde af tvangsægteskaber, hvor der blev hentet en meget ung kvinde fra Tyrkiet, og jeg husker klart et tilfælde, hvor den unge kvinde var i gang med at se verden fra den del af Hedehusene, hvor hun nu var bosat; der blev tegnet en cirkel, som hele tiden udvidede sig med nye navne og begreber….

Konsekvenserne af tvangsægteskaberne for såvel unge kvinder som også for unge mænd er klart beskrevet i bogen.

En problemstilling, som ikke er tydeligt beskrevet i bogen er spørgsmålet om modersmålsundervisning, men her følger et eksempel på det ubehagelige sprogbrug, som hele indvandrerdebatten gav baggrund for: Uanstændigt stemmefiskeri og Alle skal kunne tale og forstå dansk   

Beskrivelsen af den manglende lydhørhed overfor udfordringerne - ikke kun med indvandrerproblematikken, men også med asyl- og flygtningespørgsmålet - er meget klar, hvor det bliver meget tydeligt, at hverken ledelse eller betydende folketingsmedlemmer tog sig af vælgerbefolkningens bekymringer endsige holdninger gennem utrolig mange år. Meget kunne have set anderledes ud såvel i det danske samfund som ikke mindst i det normalt regeringsbærende socialdemokrati, hvis nogen havde taget et ansvar, påpeget og anerkendt problemerne, og med dette udgangspunkt havde lavet holdbare løsninger også i respekt for de konventioner, som Danmark har anerkendt.
Jeg kan kun anbefale alle at læse denne bog for at få et godt billede af den tid, vi lever i – og også for at blive klogere på en global fremtid, hvor Danmark også gerne skulle kunne spille en positiv rolle.


”Velkommen Mustafa – 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik”. Mattias Tesfaye. 386 sider. 249,95 kroner. Gyldendal


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk