Værdighed vedtaget – og midler
uddelt til gennemførelse!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo

Værdighed vedtaget – og midler uddelt til gennemførelse!
Byrådet vedtog i juni 2016 en politik på området og fordelte midler til forskellige aktiviteter, der skulle kunne give en mere værdig tilværelse som ældre her i kommunen.

Socialdemokraterne har været kritiske overfor Folketingets indgreb overfor kommunerne med pålægget om værdighed ud fra et overordnet syn om, at vi allerede har en værdig ældrepolitik; samtidig snuppede det blå flertal i Folketinget også penge fra kommunerne til at betale med!

Selve baggrunden er tidligere beskrevet her: http://www.svend-erik.nu/Vaerdig-aeldrepleje.html

En værdig ældrepleje i Høje Taastrup Kommune bør også omfatte en organisering af hjemmeplejen, der indebærer, at borgere i langt højere grad møder de samme medarbejdere end det er tilfældet i dag.

Socialdemokraterne lægger nemlig vægt på konkrete handlinger i hjemmeplejen for at kunne opnå værdighed på området.

Derfor stillede vi på Ældre – og Sundhedsudvalget i juni – åbenbart på et upassende punkt - forslaget om Organisering af hjemmeplejen således, at borgere i langt højere grad møder de samme medarbejdere end det er tilfældet i dag.

Forslaget faldt ikke i god jord, og jeg kan med denne sag se, at vi var helt forkert på den i forhold til flertallets holdning…

Tilbage til selve indholdet af denne sag og baggrunden for forslaget, som selvfølgelig var - og er -det væsentlige:
Vi stillede nemlig forslaget, fordi vi får mangfoldige henvendelser fra mange ældre og pårørende om utallige forskellige hjælpere i hverdagen uanset om der er tale om rengøring eller egentlig pleje.

Og netop det faktum er ikke værdigt efter vor opfattelse.

Værdig pleje og omsorg udføres overfor det enkelte menneske primært af den samme medarbejder. Det er i øvrigt ikke særligt arbejdsmiljøvenligt for en medarbejder i Ældreplejen hele tiden at skulle besøge nye borgere i dagligdagens arbejde.

Meldingen til os om disse problemer er følgende:
•    Aldrig den samme medarbejder, som kommer, men mange forskellige
•    Altid på ny at skulle forklare om hjælpens indhold
•    Usikkerhed om, hvem man nu møder i dag
•    Og ikke mindst en usikkerhed om det nu er en rigtig medarbejder, der ringer på i dag – og ikke en svindler!

Vi stillede som nævnt vort forslag om nødvendige forbedringer her og nu, men jeg kan nu forstå på flertallet, at der skal gå nogen tid.
Det er selvfølgelig bedre end ingenting – så vi støtter på den her fremlagte baggrund det forslag, som er stillet i Økonomiudvalget - og som endnu ikke har været fremme i det relevante fagudvalg: Ældre – og Sundhedsudvalget….

Beslutningerne om selve seniorpolitikken med værdighed indarbejdet er vi enige i:

33. I - Godkendelse af seniorpolitik med indarbejdet værdighedspolitik - ÆSU Sagsnr: 16/3911


Socialdemokraterne er også enige i de forslag, der her er fremlagt om fordeling:

34. I - Udmøntning af pulje til værdig ældrepolitik - ÆSU Sagsnr: 16/1162 , men vi har et par bemærkninger til den måde at fordele penge på fra statens side.


Det blå flertal i Folketinget – anført af Dansk Folkeparti – vedtog i Finansloven 2016 at give kommunerne en såkaldt velfærdsmilliard til brug i ældreplejen og vores andel i Høje-Taastrup blev så 7.3 mill. kr.

Og det var jo fint, kan man synes. Men staten tog ved samme lejlighed 8.9 mill. kr. i bloktilskuddet, som vi eller stod til at skulle have, men en særlig regnemetode fra Dansk Folkepartis side gav os altså et minus på 1.6 mill. kr.

Dem kunne vi godt have brugt her i kommunen på ældreområdet til eksempelvis mere kompetenceudvikling og måske en bedre normering på plejecentrene, men det fik vi ikke lov til!

Samlet set mistede vi ikke mindre end 5.9 mill. kr. i omprioriteringsbidraget for 2016…

Det videre arbejde vil især omfatte et arbejde med at få omsat vore holdninger om hensynet til den enkelte ældre, der behøver hjælp – det er nemlig ikke nok, at der står denne tekst i en såkaldt kvalitetsstandard, som de borgerlige i byrådet henviser til: Der arbejdes ud fra, at leverandøren tilstræber, at der kommer så få personer i borgerens hjem som muligt.

Det er slet ikke godt nok i virkelighedens verden!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk