Svend-Eriks afskedstale til HK og receptionsdeltagerne
Fredag den 28.februar 2014 ved 11.45-tiden.

Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 

Logo

TAK fordi I kom for at sige farvel til den sidste af 80´ernes arbejdsmiljøkonsulenter i HK!

I dag siger jeg også farvel til jer – og farvel til 30 ½ år i HK samtidig med et farvel til arbejdsmarkedet, hvor jeg har været med uafbrudt i nu 47 år og 6 ½ måned.

Det er lidt underligt at skulle forlade arbejdsmarkedet, som jo altid har fyldt meget i tilværelsen, men den årgang, jeg kommer fra, får jo disse muligheder så tidligt… Jeg vil nu nok komme til at savne især det at være med på et hold.

Der har været mange spændende og udviklende år i HK – og ikke mindst samarbejdet med HK/Privats Kommunikationsafdeling har været direkte og udfordrende; jeg husker f.eks. en ferie på Fanø, hvor jeg efter den 3.kontakt i ugen om forskellige arbejdsmiljøemner til brug for pressen blev spurgt af min hustru – meget bestemt – om ”kontoret snart lukkede”!

Ellers har jeg jo undervejs også haft gode stunder – forhåbentlig også for medlemmerne – med arbejdspladsbesøg, med undervisning i weekender og med såkaldt svingdørsundervisning, hvor man jo i høj grad møder den virkelighed, som er dagligdagen hos medlemmer, afdelinger, branchesektioner, landsforeninger, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Samtidig har jeg selvfølgelig også haft mulighed for at arbejde med Arbejdsmiljøportalen.

Nu vil min tid komme til at dreje sig om opgaver i det lokalpolitiske liv i Høje-Taastrup, ligesom jeg allerede har engagementer i den niche, jeg vil dyrke i fremtiden – nemlig at være dirigent på generalforsamlinger og på andre møder, hvor det er nødvendigt med et menneske udefra til at lede drøftelserne.

Jeg vil i det hele taget forsøge at følge en sætning fra John Engelbrecht, oplægsholder på en af de mange arbejdsmiljøkonferencer i tiden, der var før, hvor han sagde: ”Du kan ikke føje flere dage til livet, men du kan føje mere liv til dagene”.

Her vil der selvfølgelig også indgå igangsætning af det store ønske gennem rigtig mange år om at kunne sove længe om morgenen – i modsætning til i dag!

Tiden betegnes som et otium, som jo er den tid i ens liv, hvor man vågner op om morgenen uden at have noget at lave - og går i seng om aftenen uden at have nået at gøre det.

Det skulle dog helst ikke udvikle sig helt på den måde!

Arbejdsmiljøteamet har dannet en god arbejdsmæssig ramme for mig, og der skal lyde en stor tak til Alice, som i tidens løb har fået sat skik på det meste af mine skriblerier, på kviksølvsagen og på mine O/H`s.

Tak også til June, som den nyeste i Arbejdsmiljøteamet, hvor June især til at starte med hørte efter, hvad jeg fortalte om mangt og meget - Det har dog ændret sig!

Også tak til min medarbejder i Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor & Administration, Heidi, som har haft en god og omfangsrig produktion af arbejdsmiljøvejledninger i de år, hun har været sammen med mig og en masse andre. Jeg er glad for, at jeg i sin tid opfordrede Heidi til at søge stillingen!

Tak også til kollegerne i Faglig Afdeling, som dagligt i pauserne har udfordret – og medvirket i - mange debatter om emner, jeg ikke troede fandtes; vi er kommet meget vidt omkring der – og det vil jeg savne meget!

Tak til jer alle for gaverne - og tak fordi I kom med til denne afskedsdag / fødselsdag og hav det godt i fremtiden – jeg vil savne jer!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk