Socialdemokraternes kamp for bevarelse af
medicinske senge på Glostrup Hospital er vundet
Forside
/ 

Logo

  - Af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget.

Igennem 2015 har der været usikkerhed om de medicinske sengepladser på Glostrup Hospital kunne bevares her – eller om de skulle flyttes til Amager og Hvidovre hospitaler.

Det medførte denne vedtagelse i enighed på byrådsmødet den 17.marts

21. A - Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - ÆSU om at protestere mod den påtænkte flytning.

Men noget ændrede sig hos de blå partier i Høje-Taastrup, som lige pludselig ikke var så klare i udmeldingerne; hvorfor har jeg aldrig fundet ud af!

Socialdemokraterne gik derfor i gang med at kæmpe også på de indre linjer i partiet, og nu foreligger der et resultat, som opfylder vore ønsker om at bevare de medicinske sengepladser på Glostrup Hospital.

Vi undrede os meget over oplysningerne om, at der skulle være uløselige rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed på Glostrup Hospital.
Vi ville derfor have ledelsesmæssige initiativer på området, der også kunne tilgodese påvirkningen af behandlingskvaliteten på Glostrup Hospital.
Befolkningsudviklingen på det pågældende behandlingsmæssige og geografiske område har ikke ændret sig i nedadgående retning - tværtimod.

Vi fandt ikke, at det er acceptabelt, at foreslå flytning af de medicinske funktioner fra Glostrup Hospital angiveligt helt eller delvist til Amager Hospital.

Et andet – indtil videre ubekræftet forslag – om måske at lade de ældre (geriatriske) patienter på området få plads på Hvidovre Hospital var ej heller tilfredsstillende ud fra manglende oplysninger om, hvilke funktioner og områder, der på den baggrund så skulle flytte fra Hvidovre Hospital – hvorhen?

På udvalgsmøde i december måned fik vi så det glade budskab om, at der ikke sker en lukning af afdeling M på Glostrup Hospital.

På den baggrund kan alle borgere her på den københavnske vestegn og især i Høje-Taastrup Kommune nu ånde lettet op!

Find meget mere om baggrunden for denne sag her:

NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

Socialdemokraterne er fortsat imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital!

De medicinske afdelinger på Glostrup Hospital er stadig i spil!

Fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital er ikke besluttet endnu
– i stedet er der nu spørgsmål ved grundlaget for forslaget! 

Dansk Folkeparti misinformerer


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk