Socialdemokraterne er fortsat imod fjernelse
af medicinske senge fra Glostrup Hospital!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Socialdemokraterne er fortsat imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital!

Udvalgsbehandlingen af sag nr. 5 i Ældre – og Sundhedsudvalget den 14.april blev en lidt underlig oplevelse med klar usikkerhed om byrådets holdning til forslaget om at fjerne de medicinske senge fra Glostrup Hospital til Amager Hospital - og måske Hvidovre Hospital.

På trods af en enig vedtagelse på byrådsmødet den 17.marts (21. A - Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - ÆSU ) om at protestere mod den påtænkte flytning, var der nu en anden holdning fra de Konservative i udvalget.

Socialdemokraterne stillede forslag om at sige meget klart fra overfor planerne fra Direktionen på Hvidovre Hospital om flytning fra Glostrup Hospital af de medicinske sengeafsnit – derfor var dette forslag til høringssvar fra administrationen ikke nok for os.

Forslag fra Administrationen
Kommentarer til ændringsforslaget fremsat af direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler

På trods af at ændringsforslaget fremsat af direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler nu har fået en form, der imødekommer Høje-Taastrup Kommunes primære bekymring, ved at de geriatriske senge flyttes til Hvidovrematriklen, har forløbet alligevel givet anledning til den generelle kommentar, at ændringsforslaget med fordel kunne have været inddraget i Hospitals- og Psykiatriplanen.

Forslaget fra Socialdemokraterne:

Kommentarer til ændringsforslaget fremsat af direktionen på Amager og Hvidovre Hospitaler

HTK undrer sig over oplysningerne om, at der skulle være uløselige rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed på Glostrup Hospital.
Vi afventer derfor ledelsesmæssige initiativer på området, der også kan tilgodese påvirkningen af behandlingskvaliteten på Glostrup Hospital.
Befolkningsudviklingen på det pågældende behandlingsmæssige og geografiske område har ikke ændret sig i nedadgående retning - tværtimod.
HTK finder ikke, at det er acceptabelt, at foreslå flytning af de medicinske funktioner fra Glostrup Hospital angiveligt helt eller delvist til Amager Hospital.

Et andet – indtil videre ubekræftet forslag – om måske at lade de ældre (geriatriske) patienter på området få plads på Hvidovre Hospital er ej heller tilfredsstillende ud fra manglende oplysninger om, hvilke funktioner og områder der på den baggrund skal flytte fra Hvidovre Hospital – hvorhen?

Afslutningsvis skal tilkendegives, at HTK nu afventer en egentlig politisk behandling i Regionsrådet af mulige forslag om ændringer i den medicinske enhed på Glostrup Hospital – og i den forbindelse kræver vi, at blive hørt ifald der foreslås ændringer på området.

Det er min klare opfattelse, at jo hurtigere og jo klarere, der bliver sagt fra – jo større mulighed er der for at politikere og andre beslutningstagere (!) måske vil lytte efter…….

Find meget mere om baggrunden for denne sag her: Læs mere Tryk Her

Sagen vil nu blive behandlet på byrådsmødet den 28.april.

Svend-Erik Hermansen, socialdemokrat og medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget i HTK


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk