Skal sommerhusområderne i Region
Sjælland frigives til udenlandske ejere….?

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Skal sommerhusområderne i Region Sjælland frigives til udenlandske ejere….?
- af Svend-Erik Hermansen, fritidshusejer, EU-tilhænger og dansker

Sommerhusreglen, der sikrer, at alene danskere kan købe sommerhuse (fritidshuse) i Danmark, er til debat fra tid til anden – og nu igen.
Tilsyneladende er det ikke spørgsmålet om uretfærdigheden overfor EU-borgerne, der ikke har lov at købe fast ejendom på dette område i Danmark, der driver debatten denne gang.
Det er Væksthus Sjælland, der mener, at væksten vil blive bragt tilbage til Sjælland (!), hvis udenlandske ejere kan opkøbe sommerhuse

Det døde Sjælland - er der liv derude?

Væksthus Sjælland er ejet og finansieret af kommunerne i Region Sjælland (.http://startvaekst.dk/vhsjaelland.dk/forside/0/2).

Reglen om danske sommerhuse på danske hænder falder tilbage til EF-afstemningen i sin tid og reglen var en af de væsentlige forudsætninger for en del mennesker ved valget i oktober 1972.
Reglen vil kunne ophæves, men alene i forbindelse med en fornyet afstemning.
Derfor er det også en lidt underlig debat, der nu igen blusser op med de sjællandske kommuner som hovedaktør…..

Og især er det underligt, at fortalerne her for salg af fritidshuse til udlændinge overhovedet ikke husker på de forudsætninger, der skabte retten til at sige nej til EU-borgere, der gerne vil købe et sommerhus i Danmark.
I stedet bliver der kørt løs med økonomiske argumenter: Initiativet vil være med til at bringe vækst til Sjælland; så må man spørge om alle sjællandske kommunalpolitikere er helt enige i den konklusion?

Salg af de danske sommerhusområder til udlændinge vil hverken skabe flere arbejdspladser i de såkaldte vandkantsområder eller lokal økonomi, da sommerhusene normalt er ejet af byboere i de større byer. Husene vil risikere at komme til at stå endnu mere tomme i større perioder af året.
Salg til udlændinge vil automatisk føre til højere priser – og det vil alt andet lige også sætte loven om udbud og efterspørgsel ud af kraft.
Nuværende priser på usælgelige grunde og fritidshuse har altså også en del med en for høj pris at gøre.

Overordnet set vil der også på fritidshusområdet komme gang i salget igen, når der skabes en attraktiv og god tilværelse for danskerne med job, god løn og interessant arbejde til alle – og det er vel egentlig den velfærd, vi alle skal være med til at lægge kræfter i frem for at plukke dette stykke af dansk kultur i småstykker som følge af en aktuel krise på Sjælland?

Hvis Væksthus Sjælland gerne vil gøre økonomien bedre i deres ansvarsområde, kan man jo passende starte med at anbefale nedsættelse af grundskatterne fra det maksimum, som mange sommerhuskommuner for øjeblikket har grundskyldspromillen i…..!  

Vi skal i stedet på alle måder hjælpe hinanden med at gøre turisme attraktivt for mange forskellige målgrupper – og vi har noget meget væsentligt: nemlig en kystlinje og adgang til kysterne uden de store forhindringer uanset om vi vil i vandet eller vandre i lyngen eller være på et aktivitetssted, der også kan underholde flere forskellige årgange sammen. Det er her, der må satses i en krisetid og ikke bare ved at sælge sommerhusene til udenlandske ejere – se også http://www.svend-erik.nu/396.html!  

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk