Sager på en dagsorden kan da behandles
- undtagen i Høje-Taastrup Kommune.....

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Artiklen fortsættes: Hvorfor kan man ikke få lov at behandle sager, der er på dagsordenen....?

Byrådsmødet den 17.juni har bl.a. en sag om sundhed på dagsordenen eftersom borgmesteren på et møde i Ældre - og Sundhedsudvalget tidligere på måneden bistået af sit flertal forhindrede en almindelig behandling af et af de udsendte dagsordenspunkter.

Principper for en dagsorden er ellers normalt følgende:

Dagsorden

Der skal normalt foreligge en dagsorden for møderne, da den er et nødvendigt arbejdsredskab for enhver bestyrelse.
Dagsordenen består af en standarddagsorden, der kan suppleres med specielle punkter; som ønskes drøftet på det pågældende bestyrelsesmøde.
Af dagsordenen fremgår det, hvilke spørgsmål der skal drøftes på møderne, og en dagsorden er derfor en forudsætning for, at deltagerne kan forberede møderne.
Ved udsending af dagsordenen skal eventuelt bilagsmateriale vedrørende de punkter, som skal behandles i henhold til dagsordenen, medsendes.

Deltagerne må på forhånd have sat sig ind i det udsendte materiale, således at man ikke behøver at gennemgå dette på mødet, men alene svare på uddybende spørgsmål.
Det er ufatteligt, at borgmesteren fortsætter tidligere tiders overgreb på normalt udvalgs - og byrådsarbejde på denne måde - og hensigterne bag står fortsat noget uklare.

Byrådsmødet skal nu tage stilling til den magtfuldkommenhed, som borgmesteren udviser......

---------

venlig hilsen
Svend-Erik Hermansen
Byrådsmedlem

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk