Projekt Gammelsø
- vision for en ny bydel

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Projekt Gammelsø - vision for en ny bydel

Gammelsø hedder det område øst for Hedehusene, syd for Roskildevej, som skal være en helt ny bydel. Hermansen er formand for visionsgruppen. Her omtaler han Gammelsø-projektet.

Vision Gammelsø – debatten i gang i 2008 om de mange nye muligheder!
Byrådet er i gang med at planlægge arbejdet omkring den nye bydel i Hedehusene, som allerede er navngivet Gammelsø.

En styregruppe med byrådsmedlemmer (Conny Trøjborg Krogh, Kemal Bektas og Svend-Erik repræsenterer A) laver de indledende øvelser, som skal danne et godt grundlag for såvel den nye by ligesom der skal skabes sammenhæng med det nukendte Hedehusene, således at de to byer integreres med de fordele, det kan have for begge.

Lige nu er selve debatgrundlaget ved at blive skabt, og der ligger allerede på nettet en del grundoplysninger, hvor ide og vision om Gammelsø, beskrivelsen af området med fakta samt lidt om de store linjer findes

Trygge boliger, alle kan betale
Socialdemokraternes udgangspunkt er, at alle skal kunne bo ordentligt og trygt i Høje-Taastrup Kommune.
Vi skal have flere boliger, som alle kan betale og derfor skal der bygges flere boliger, som almindelige familier og enlige/singler har råd til at bo i.
Vi mener også, at der i Gammelsø skal bygges miljø- og energirigtige boliger, som fordeles med forskellige former: bl.a. private, andelsboligforeninger og almene boligselskaber.
Boligen er et af de grundlæggende forhold i livet og udgør rammen om privat- og familielivet.
Uanset boligform, villa, parcelhus, lejlighed eller ungdomsbolig, udgør boligen en væsentlig del af helheden, som blandt andet omfatter: byens rum og puls, skolen, sports- og kulturlivet, arkitekturen, grønne områder, nærhed og naboskab.

Vejene i området skal være stilleveje – og det kunne være spændende allerede at lave stier fra start også til brug for motionister ud fra den sundhedspolitiske opfattelse!

Børne - fritids – og kulturinstitutioner skal bygges i takt med udviklingen for at området kan rumme den øgede befolkningstilvækst.

Der forestår nu et stort opstarts – og ikke mindst planlægningsarbejde, der skal give et godt fundament for de kommende års initiativer og investeringer.
Man kan sammenligne området med Torstorp, som var mange år undervejs og som i dag med sine blandede boligformer med skole, daginstitutioner, klub og plejecenter står som en god by at bo og leve sin tilværelse i.

Socialdemokraterne medvirker til, at alle borgere undervejs får mulighed for at medvirke til debatter om Gammelsø`s udformning gennem en særlig temagruppe for interesserede, ligesom netsiderne vil være åbne for debat, spørgsmål og forslag.
Der planlægges også kommunale debatmøder i løbet af de kommende måneder, hvor det er vigtigt at være med og give sin mening til kende; der er allerede mange nye spændende tanker om mulighederne i Gammelsø!

Vision Gammelsø
I løbet af de kommende år vil Høje-Taastrup Kommune skabe en helt ny bydel syd og øst for Hedehusene Station.
Her vil kommunen vise det ypperste inden for bæredygtig byudvikling og skabe en attraktiv by for de, der både vil bo bynært og tæt på naturen.
Bydelen kommer til at rumme ca. 2500 boliger, der kan huse ca. 7.500 mennesker.
Projektet hedder ”Vision Gammelsø”, og her kan du læse mere om projektet og planerne for den nye bydel.

The Future Gammelsø (pdf)

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk