Politisk behandling af sundhedspolitikken

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Byrådsmødet 15.marts 2016 - Sag 9: Politisk behandling af sundhedspolitikken

 - Af Svend-Erik Hermansen

Socialdemokraterne er overordnet set glade og tilfredse med det nu forelagte forslag til en ny og fremtidig sundhedspolitik i Høje-Taastrup Kommune, hvor der især er store udfordringer med uligheden i sundheden og med mange mennesker i situationer, der kræver hjælp og vejledning – også til forebyggelse.

Det er en vigtig ramme for arbejdet de kommende 4 år, som vi skal vedtage i aften.
Socialdemokraterne ser frem til en god høringsperiode med især forventninger til kommunens mange forskellige foreninger, der kan komme med forslag til noget, som vi i byrådet måske slet ikke har tænkt på, ligesom der også kan være ændringsforslag til det materiale, som udsendes til høring.

Som nævnt er vi overordnet tilfredse med høringsmaterialet, som det nu foreligger.

Det gælder dog ikke spørgsmålet om etableringen af sundhedscentre i Høje-Taastrup Kommune.
Her åbner snart det første sundhedscenter på Espens Vænge placeret i den østlige del af kommunen. Sundhedstilstanden skal forbedres ved øget fokus på mange forskellige punkter, og placeringen af et nyt sundhedscenter også i Vest, som katalysator for en positiv udvikling for sundheden – og ikke mindst et godt sted for de mange borgere, som har behov for hjælp og vejledning til at få et bedre liv – er væsentligt.

Nærheden til et sundhedscenter betyder rigtig meget, har vi set med forsøget i Gadehavegård, hvor netop det ikke at skulle bevæge sig alt for langt gav god aktivitet.
Og med igangsætningen af byggeriet i Nærheden er der jo også antalsmæssig basis for etablering af et sundhedscenter Vest i Hedehusene; ikke i år, men i et af de kommende år, hvor denne sundhedspolitik skal være gældende.
Jeg vil derfor opfordre til, at man vedtager, at sundhedscentre i hhv. Øst og Vest skal være en del af rammerne i den fremtidige sundhedspolitik i Høje-Taastrup Kommune.

Afslutningsvis vil jeg gerne fremhæve, at etableringen af et sundhedsforum med bred repræsentation af relevante organisationer m.fl., som kan medvirke til at styrke og udfordre arbejdet med bedre sundhed, også er et vigtigt element i dette høringsmateriale.

Læs Mere Her
9. A - Politisk behandling af sundhedspolitikken - TU, PMU, SU, ISU, FKU, ÆSU, AMU
Sagsnr: 14/14683

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk