Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem
Områdefornyelse i Gadehavekvarteret

    - Af Svend-Erik Hermansen, medlem af Styregruppen

Læs også Gadehavekvarteret får kæmpe løft

Der er nu kommet gang i den såkaldte områdefornyelse i Gadehavekvarteret i den midterste del af Høje-Taastrup Kommune.
Områdefornyelsen skal medvirke til at sikre en egentlig byfornyelse i hele Gadehavekvarteret for at kunne forbedre områdets fysiske, sociale og kulturelle rum for at kunne igangsætte en positiv udvikling her.

Visionen er, at Gadehavekvarteret skal udvikle sig til en attraktiv bydel gennem et styrket fællesskab og en fælles identitet.
Styregruppen for projektet består af repræsentanter for lokale foreninger incl. boligområderne, erhvervslivet og 5 byrådsmedlemmer, hvor jeg repræsenterer Socialdemokraterne, ligesom også idræt og spejdere er med.

Området er kendetegnet ved mange boliger samlet omkring en stor station og med skole, daginstitutioner samt butikker m.v.

Der er desværre også helt aktuelle problemer med unge, der ikke har fundet ud af at opføre sig ordentligt – og som dermed skaber utryghed for alle andre i dele af området.

Styregruppen skal derfor også medvirke til at skabe sikre og trygge stier og veje måske med nye mødesteder og mere attraktive byrum, hvor der kan være mere aktivitet og ikke mindst tryghed end det er tilfældet i dag.

Økonomien sikres af Boligministeriet og kommunen og budgettet er lige nu på godt 16 mill. Kr.

Allerede nu er der mange planer på bordet, som skal gennemdrøftes og tages stilling til med inddragelse af alle borgere i området.

Et spændende forslag fra Gadevang er en delvis lukning af de 4 spor på Gadehavegårdsvej mellem Spaden og Leen for at kunne danne en park i området mod Gadehavegård – bussen skal dog fortsat kunne passere….!

Find mere om arbejdet i Styregruppen for Gadehaveområdet på dette link Tryk Her

Uanset alle anstrengelserne er det dog af helt afgørende betydning, at der skabes ro i området, hvor unge opfører sig ordentligt!
Myndigheder, kommune, lokalsamfund og ikke mindst familien må langt mere på banen her med opdragelse og konsekvens!