Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


HjemNye motorvejsramper styrker erhvervsliv og erhvervspolitik i Høje-Taastrup

Efter 40 års kamp: Statens tilsagn om tilskud til at etablere vestvendte ramper på Holbækmotorvejen ved Høje Taastrup vil styrke erhvervslivet og lette presset på Roskildevej.

"Endelig! Og stort til lykke til både borgere og erhvervsliv, som får store fordele ved, at staten nu har bevilget et bidrag til at anlægge vestvendte ramper på Holbækmotorvejen ved Høje Taastrup. Den direkte motorvejsforbindelse mod vest til og fra Høje Taastrup bliver til gavn og glæde for både borgere og virksomheder, og den betyder, at trafikpresset på Roskildevej lettes betydeligt. Jeg er virkelig tilfreds!"

Sådan siger borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler, efter at staten onsdag formiddag har offentliggjort, at vestvendte ramper fra Holbækmotorvejen til Hveen Boulevard i Høje Taastrup er et af de projekter, der tilgodeses ved fordelingen af en pulje på 150 mio. kr. til trafikinvesteringer i forbindelse med motorvejene.

Virksomheder vil bidrage
Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget 7 mio. kr. til de vestvendte ramper på den betingelse, at kommunen selv tilvejebringer tilsvarende 7 mio. kr., og de midler er på forhånd sikret, fortæller en lige så tilfreds formand for Teknisk Udvalg, Lars Prier:

”Kommunen havde som forudsætning for ansøgningen om de vestvendte ramper sikret sig tilsagn om bidrag til finansieringen fra enkelte af de store grundejere i området. Deres velvilje illustrerer i sig selv, hvor vigtig en forbedring af infrastrukturen, der her er tale om for erhvervslivet”, siger han.

Og så glæder han sig ligesom Michael Ziegler over det mindre pres på Roskildevej, som de vestvendte ramper også vil bidrage til: ”Det er en stor gevinst for beboere i nærheden af Roskildevej”, pointerer Lars Prier.

Det er bl.a. virksomheder i erhvervsområderne i området Helgeshøj Alle, Hørskætten og Mårkærvej, som gennem en årrække har tilkendegivet et stort ønske om og behov for etablering af ramperne.

En kamp siden 1970’erne
Og kommunen har været helt enig i ønsket og har presset på i årevis, siden Holbækmotorvejen blev anlagt i begyndelsen af 1970’erne, og staten dengang af sparehensyn valgte kun at anlægge østvendte ramper ved Hveen Boulevard.

”Vi har kæmpet for den her sag i alle de år, jeg har siddet i byrådet, men utallige henvendelser fra kommunen til skiftende ministre og Vejdirektoratet har været resultatløse indtil nu, så jeg er selvfølgelig jublende glad på virksomhedernes og borgernes vegne”, siger Michael Ziegler, der hermed snart kan sætte hak ved ”gennemført” om det indsatsområde i Høje-Taastrup Kommunes Vækst- og Erhvervspolitik, som handler om byrådets og erhvervslivets fælles prioritering af at få etableret de vestvendte ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard i Høje Taastrup.

”Høje-Taastrup Kommune vil være blandt de ti bedste erhvervskommuner i Danmark, og det her er endnu et godt skridt på vejen!”, slutter borgmesteren.