Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


HjemNej til udbud af genoptræning i Høje-Taastrup Kommune!

- Af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget

Byrådsmødet i april 2014 sagde endnu en gang nej til udbud af genoptræning til mennesker, der udskrives fra regionens hospitaler – se hele sagsfremstillingen Læs mere Tryk Her

Der var denne gang tale om enegang fra Venstre, der havde sat et budgetforslag fra september 2012 fra de borgerlige på dagsordenen igen. Venstre har startet den nye byrådsperiode med trusler om udbud af forskellige velfungerende kommunale aktiviteter – og denne gang så spørgsmålet om genoptræning.

Alt – uanset konsekvenser for borgere, medarbejdere og økonomi – skal tilsyneladende afprøves og helst udliciteres. Det kan blive en lang og trælsom gang i udvalgene og ikke mindst på byrådsmøderne, hvor det åbenbart for Venstre drejer sig alene om ideologi og ikke om hvordan vores service overfor patienter, borgere eller hvad nu rollen måtte være i en given aktivitet. Vi andre har som mål at se på forbedringer…..

Spørgsmålet om genoptræning drejer sig i høj grad om at følge planer fra hospitalet og samtidig kunne opretholde et enkelt og godt samarbejdsniveau med regionen, hospitalet, patientforeningerne og andre, der direkte er involveret. Det kan forekomme lidt svært om ikke umuligt hvis dette udbydes, hvor private virksomheder skulle kunne lave den samme opfølgning. Det havde Venstre nu heller ikke i tankerne på byrådsmødet i sin argumentation…..

Udbud af genoptræning ville også være i direkte modstrid med planerne om det nye Sundhedshus på Espens Vænge, som fra 2015 helst skulle kunne tilbyde bedre service og kvalitet ud fra den faglighed, vi gerne ville have overfor patienter og borgere – også på genoptræningsområdet. Det var også noget, som overhovedet ikke indgik i overvejelserne hos Venstre!

Socialdemokraterne udtrykte klart og tydeligt på byrådsmødet, at vi var imod Venstres evige krav om privatisering såvel af hensyn til borgeren som af hensyn til medarbejdernes erfaring og faglighed, ligesom også økonomien ville være usikker.

Heldigvis blev Venstres forslag nedstemt med 20 stemmer mod 1: Se byrådsmødet herunder  (!)