NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

 

Af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

 

Baggrund

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er i februar sendt i høring i Region Hovedstadens Kommuner. Siden planen blev sendt i høring, har direktionen på Amager og Hvidovre Hospital imidlertid fremlagt et afgørende og omfattende ændringsforslag, der har store konsekvenser for borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

Den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup-matriklen foreslås i fremtiden knyttet til Amager og Hvidovre Hospitaler ledelsesmæssigt og organisatorisk – og det har den nye ledelse så benyttet sig af ganske omgående!

Der optræder nemlig nu – uden politisk behandling – et ændringsforslag fra direktionen på Amager og Hvidovre Hospital, hvor det foreslås, at alle medicinske senge i første omgang skal flyttes fra Glostrup Hospital til Amager Hospital. Når Hvidovre Hospital i 2019 er færdig med en igangværende ombygning, vil sengene herefter formentlig kunne flyttes til Hvidovre Hospital. Den ambulante medicinske aktivitet, foreslås fastholdt på Glostrup Hospital, ligesom der fortsat vil være en akutmodtagelse (skadestue) dog uden mulighed for indlæggelse.

Direktionen på Amager og Hvidovre Hospital har fremsat to bevæggrunde for forslaget:

Indeværende høringsperiode har vist tegn på, at der vil være rekrutteringsproblemer til den medicinske enhed i Glostrup, hvis der skal være medicinske afdelinger på alle tre matrikler (Amager, Glostrup og Hvidovre hospital).

 Rekrutteringsproblemerne vil påvirke behandlingskvaliteten på de medicinske afdelinger negativt.

 

I Høje-Taastrup Kommunes perspektiv er det en stor udfordring, hvis man flytter de medicinske sengeafdelinger til Amager Hospital.

Kommunens borgere får dermed en betydelig større geografisk afstand til den medicinske hospitalsbehandling.

Dette kan i særdeleshed være et problem for de aldersrelaterede sygdomme, hvor pårørende får længere afstand til indlagte borgere.

Politisk behandling

På udvalgsmødet var alle enige om at gå imod det direktionsforslag fra den nye ledelse, som i alvorlig grad vil forringe forholdene for borgere fra hele den københavnske vestegn og her især fra Høje-Taastrup Kommune.

Sagen vil derfor blive sat til behandling til det kommende byrådsmøde her i marts måned.

Beslutning

Socialdemokraternes forslag om at protestere og sige nej, blev vedtaget af et enigt udvalg: Høje-Taastrup Kommune kan ikke støtte Region Hovedstadens Hospitals – og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020), som i et direktionsændringsforslag (Amager og Hvidovre Hospitaler) foreslår at alle medicinske senge i første omgang flyttes til Amager Hospital.

Høje-Taastrup Kommune finder en sådan flytning af et stort og meget benyttet sygdomsområde helt uacceptabelt.

Høje-Taastrup Kommune protesterer på den baggrund overfor Region Hovedstaden.

 

Sagsfremstilling: http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiske-udvalg/66/1254.aspx?agendaid=1277#section5