Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem
NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

        - Indlæg på byrådsmødet 17.marts 2015 af Svend-Erik Hermansen, medlem af

    Ældre – og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune

21. A - Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 – ÆSU:
http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiske-udvalg/18/1345.aspx?agendaid=1459#section21

Baggrund
http://www.svend-erik.nu/NEJ-til-flytning-af-alle-medicinske-senge-fra-Glostrup-Hospital.html

Da vi hørte om nedlæggelsen og flytningen til Amager Hospital af samtlige medicinske senge fra Glostrup Hospital, blev vi faktisk chokerede over konsekvenserne af et sådant forslag.
Vi kender vel alle medicinske patienter, som bruger Glostrup Hospital – og vi kan slet ikke forestille os indlæggelse på Amager Hospital i fremtiden fra Vestegnen og dermed også fra Høje-Taastrup Kommune.

Vi fik så heldigvis en enig beslutning i Ældre – og Sundhedsudvalget om at protestere: (Høje-Taastrup Kommune kan ikke støtte Region Hovedstadens Hospitals – og Psykiatriplan 2020 (HOPP 2020), som i et direktionsændringsforslag (Amager og Hvidovre Hospitaler) foreslår at alle medicinske senge i første omgang flyttes til Amager Hospital.
Høje-Taastrup Kommune finder en sådan flytning af et stort og meget benyttet sygdomsområde helt uacceptabelt.
Høje-Taastrup Kommune protesterer på den baggrund overfor Region Hovedstaden.)

Efter udmeldingen om denne enighed læste vi med nogen forbavselse i Dagbladet, at direktionen på Hvidovre og Amager Hospitaler kunne fortælle, at forslaget om flytning af medicinske senge fra Glostrup til Amager for længst var skrottet…..
Jeg bad om at få det på skrift – og her stod der, at det kun drejede sig om såkaldte geriatriske patienter. På trods af avismeldingerne i den lokale del af verdenspressen er der altså fortsat stor usikkerhed om nedlæggelse af samtlige medicinske senge på Glostrup Hospital.
Socialdemokraterne er imod disse nedlæggelser, som i givet fald vil påvirke mange borgere fra Høje-Taastrup Kommune.

Og så må der altså snart skabes klarhed – frem for den usikkerhed, vi ser i dag!