Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem




Lys forude for frivilliges forsikring

Kilde: Lokalavisen Taastrup

 Læs også Frivilligt arbejde – kommunen skal kunne forsikre frivillige!

- Svend-Erik Hermansen (S) bragte sagen om forsikring af frivillige op på seneste byrådsmøde.

Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard (R) er kommet med en for byrådet positiv udmelding. Han sagde i sidste uge til DR Fyn, at han vil se på, hvordan der kan skabes gode og klare rammer for frivilligt arbejde.

»Vi synes, det er vigtigt, at når vi beder danskere om at bidrage frivilligt, som eksempelvis besøgsvenner, at der så også er gode og sikre rammer for, hvad der sker, hvis uheldet er ude. Derfor er den her sag principiel, og derfor tager vi den nu op,« sagde ministeren.

Og ministeren har herefter handlet hurtigt, for Høje-Taastrup Kommune har nu fået brev fra Statsforvaltningen om, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har besluttet, at tage Statsforvaltningens sag om forsikring af frivillige op til behandling og har bedt Statsforvaltningen om en udtalelse om sagen og om sagens akter.

Statsforvaltningen havde ellers netop afgjort sagen om, hvorvidt kommuner må forsikre borgere, der arbejder frivilligt og afgørelsen lød på, at det var imod de kommunalretslige grundprincipper.

Høje-Taastrup er en af flere kommuner, der har henvendt sig til Statsforvaltningen for at få afklaret, hvorvidt kommuner har mulighed for at forsikre frivillige og da afgørelsen kom, var det nedslående.

Byrådet besluttede på sit sidste møde, at henvende sig til KL og socialministeren og bede dem gå ind i sagen, men nu tager Økonomi- og Indenrigsministeriet altså fat i området.