Kunstgræsbane og aktivitetsbane i Gadehavekvarteret

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Kunstgræsbane og aktivitetsbane i Gadehavekvarteret

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttede 30. august 2016 at etablere et aktivitetsområde med kunstgræs i Gadehavekvartereret ved Gadehaveskolen. Arbejdet starter i september måned og færdiggøres inden udgangen af 2016. 

Luftfoto 2015

Beskrivelse af projektet
I dag er der anlagt en græsbane på arealet, som primært bruges til fodbold i sommerhalvåret. Ved at skifte underlag til kunstgræs og multifunktionelt underlag kan arealet bruges hele året rundt til mange forskellige aktiviteter af mange forskellige typer af brugere, som for eksempel foreninger, kulturinstitutioner, skole, fritids- og ungdomsklubber samt selvorganiserede.

Der anlægges:
En 11-mands kunstgræsbane med belysning 250/125 lux. Banen kan bruges til turneringskampe og træning hele året. Banen kan deles op, så der kan spilles 2 8-mands kampe samtidig.

Et aktivitetsområde med en multisportskunstgræsbelægning, der kan bruges til forskellige aktiviteter på motionsplan, lege for hele familien samt til kulturelle og sociale aktiviteter af skolen, biblioteket, foreninger, lokale beboere og selvorganiserede. Området vil kunne bruges til mange slags boldspil så som fodbold, streetcricket, baseball, futsal, flag-fodbold, ballbouncer, rundbold, stikbold og høvdingebold. Der streges op til streetcricket (A på skitsen).

Et område med asfaltbelægning, der kan anvendes fleksibelt fx til cykellegebane, streethockey, streetbasket, rulleskøjteløb og streettennis. Multibanen, pannabanen og de eksisterende legeredskaber og pannabanen beholdes på området.

En stiforbindelse til løb, gang og cykling tværs over området.

Hegnet på en del af området mod stien fjernes, så området åbnes op.

Se skitse af projektet

Mere information om projektet
I løbet af byggeperioden vil der være ”åben skurvogn” 2 eftermiddage, hvor naboer og andre interesserede kan komme forbi og høre mere om byggeprojektet. 

Der bliver opsat lysmaster, som kræver byggetilladelse og derfor vil denne del af projektet blive sendt i nabohøring. Naboerne vil modtage et særskilt brev om dette.

Fritid og Kultur
www.htk.dk/fritid

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk