Kompetenceudvikling og trivsel som betaling for effektivitet?

Forside
/ 

Logo

At skulle betale for sin uddannelse og sin trivsel er undervejs i Høje-Taastrup kommune på ældreområdet, hvor et forslag om dette er til politisk behandling for øjeblikket: http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiske-udvalg/66/1675.aspx?agendaid=1671#section6

Med forslaget er det meningen, at indføre en såkaldt incitamentsmodel, der er baseret på såkaldte effektmål.

Kort fortalt er det meningen at opbygge en model med en bonusordning, der ved opfyldelse af effektiviseringsmål vil betyde økonomisk bonus, der så kan øremærkes til brug for kompetenceudvikling og trivsel for de effektive medarbejdere….
En arbejdsgiver har efter min opfattelse altid pligt til at sikre trivsel i dagligdagen på alle områder uden særlige krav, ligesom kompetenceudvikling og trivsel ikke må være betinget af særlige effektiviseringskrav.

344.jpg

Her gælder det arbejde på ældreområdet for hjemmeplejen, der i forvejen er bundet på mange arbejdsområder med de kvalitetsstandarder (http://www.htk.dk/Borger/Voksne-Aeldre/Aeldre/Kvalitetsstandarder.aspx ), servicen overfor den enkelte ældre borger er betinget af for at få personlig og praktisk hjælp.

Hvordan har man så tænkt sig det skulle kunne udføres? – Således:

Som det klart fremgår skal arbejdet nu baseres på reduktioner og mindreforbrug for at kunne opnå adgang til kompetenceudvikling  og trivsel – og hvis der ikke opnås disse besparelser vil der ikke ske kompetenceudvikling, ligesom trivslen påvirkes negativt……

Det kan være en trøst, at man dog aldrig har fundet på noget lignende i andre kommuner?

Holdningen er klar herfra:
Ledelsen af ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune skal ikke arbejde med økonomiske incitamenter som betingelse for kompetenceudvikling ogtrivsel. I stedet skal der afsættes midler til kompetenceudvikling og trivsel – også i hjemmeplejen!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk