Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Kommunerne skal til at betale for arbejdsskader hos arbejdsgiverne!

Virksomhederne straffes nu ikke længere økonomisk for at gøre medarbejdere syge

Det er helt grotesk, at virksomhederne nu nærmest kan belønnes for at gøre medarbejderne syge. Det er konsekvensen af, at kommunerne ikke længere kan kræve regres mod virksomheder som følge af arbejdsskader, hvor virksomhederne bevisligt har forvoldt skaden, siger formanden for Socialudvalget i Høje-Taastrup kommune, Svend-Erik Hermansen.

Alle virksomheder skal betale de første 14 dages sygefravær. Finanslovsaftalen mellem Dansk Folkeparti og regeringen betyder, at kommunerne ikke længere har mulighed for at sende en regning ud til virksomhederne for sygefravær ud over to uger som følge af en arbejdsskade.

Det har siden 1996 været tilfældet, hvis kommunen kunne bevise, at fraværet skyldtes en arbejdsskade, som virksomheden havde ansvaret for.

Denne beslutning vil få stor betydning for økonomien på hele sygedagpengeområdet, hvorfor jeg har bedt sygedagpengeafsnittet for at kommere tættere på de mulige økonomiske konsekvenser for kommunen.

Konsekvensen er, at det nu bliver billigere at gøre medarbejderne syge på grund af arbejdsmiljøet. Det er en fantastisk udvikling i en situation, hvor regeringen ellers påstår, at den arbejder på at mindske sygefraværet i virksomhederne.

I arbejdsskadesager har kommunen bevisbyrden for om arbejdsgiveren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Det kan være svært at løfte bevisbyrden, såfremt arbejdsgiveren eller denne forsikringsselskab nægter at betale det fremsendte regreskrav.

Det er derfor et særdeles vanskeligt område, og når vi får ret, er der absolut ikke nogen tvivl om at ansvaret for skaden ligger hos virksomheden.

Den nye lovgivning vil dermed komme til at koste os penge, hvis ikke der sker fuld kompensation – og selv om kommunerne så måske får mere i bloktilskud, er det alligevel skatteborgerne, der skal til at betale for skader, hvor arbejdsgiverne alene har ansvaret.

Det er alene virksomheder, hvor forholdene ikke er i orden, der skulle betale sygedagpengeudgifterne tilbage til kommunen.

Det er helt urimeligt, at regningerne for arbejdsskader, som skyldes virksomheden, nu skal sendes videre til skatteborgerne, siger Svend-Erik Hermansen.

Det bliver så heller ikke bedre af, at Beskæftigelsesministeren i et svar til Folketinget understreger, at ændringen sker som følge af klager fra virksomhederne som følge af vilkårlig sagsbehandling!

Det har vi aldrig udsat nogen virksomhed for i Høje-Taastrup kommune, slutter Svend-Erik Hermansen

Socialudvalget vil på det næste møde få en gennemgang af konsekvenserne for Høje-Taastrup kommune såvel økonomisk som sagsmæssigt.