Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Høje-Taastrup Ungdomsskole udpeget som "modelskole"!

Ungdomsskolens Heltidsundervisning i Høje-Taastrup Kommune med 40 elever er blandt mange ansøgere nu udvalgt til at blive en af 5 såkaldte "Modelskoler" i Danmark oplyser formanden for Ungdomskolens bestyrelse, Svend-Erik Hermansen.

Vi skal her sammen med eleverne forsøge at "knække koden", så mange flere unge i målgruppen for heltidsundervisningen kommer i gang med en ungdomsuddannelse, fremhæver Svend-Erik Hermansen.

Vi har i de seneste 2 år haft et særligt fokus på unges overgang fra heltids-undervisning til ungdomsuddannelse siger næstformand i Ungdomsskolen og næstformand i kommunens Arbejdsmarkedsudvalg, Steffen Mølgaard Hansen.

Vi har her forsøgt os med udslusningsforløb for enkelte elever efter sommerferien og forskellige tiltag med særlig opfølgning for den enkle elev.

Vi har også haft særlige kompetencefag på skemaet, der direkte forberedte den unge til sin kommende ungdomsuddannelse, ligesom særlig tilrettelagt brobygningsforløb og praktikker samt handleplaner for den enkelte unge.

Vores vision og mål er at skabe et professionelt læringsmiljø, der både afspejler tidens behov og krav til de unges uddannelsesniveau, og levende skaber et miljø der tilgodeser de unges udvikling, behov og ønsker for at nå dette uddannelsesniveau, understreger Svend-Erik Hermansen.

For mere konkret at komme disse visioner og mål nærmere, vil vi nu videreudvikle og forfine praksis gennem disse elementer til et udviklingsarbejde:

  • Intensiv brug af Ipads
  •  Netværksaktører og samarbejdspartnere
  •  Indslusningsforløb til ungdomsuddannelsen
  •  Fleksibelt skema i skoleperioden tilpasset den enkelte unge

I-pads vil blive et væsentligt og grundlæggende element i udviklingsprojektet.

Det vil blive kernen i kommunikationen med de unge på skolen, i de unges brobygning og fritid (fremmøde, information, lektier, løbende samtaler) - og her ser

Steffen Mølgaard Hansen frem til at høre om resultaterne af dette tilbud, som fører den enkelte unge helt ind i maskinrummet til fremtiden såvel i uddannelse som i et kommende arbejde.

For uddybende
Formand Svend-Erik Hermansen tlf. 2023 9592
Næstformand Steffen Mølgaard Hansen tlf. 3155 2630

bilag
Ungdomsskolens inspektør Max Melchior fortæller, at der i skoleperioden på Ungdomsskolen vil samarbejdspartnere, aktører og netværket være en af de bærende faktorer i den unges skoleforløb - en forudsætning for indslusning til - og fastholdelse i - den unges ungdomsuddannelse.

Skoleforløbet skal afspejle i hele sin struktur en indgang til ungdomsuddannelsen - og ikke som et afsluttende udslusningsforløb.

Samarbejdspartnere i dette projekt er bl.a.:

- Vestegnens Ungdoms- og Uddannelsesvejledning

- Roskilde og Københavns Tekniske Skoler

- Private virksomheder i nærmiljøet - mindre håndværksmestre ogbutikker

- Lokale fagforbund (3F i dette projekt - "faglige morfædre/-mødre som mesterlærere" )

- Forældre til de unge

  • Vi vil i skoleforløbet forberede de unge individuelt ved at indarbejde pensum fra den enkelte unges kommende ungdomsuddannelse i det fleksible skema.
  •  Skabe en brobygning til et værksted/virksomhed/skole og mesterlære (morfædre/mormødre) i det fleksible skema og skolestrukturen.
  •  Skabe kendskab til kommende ungdomsuddannelsesmiljø og -kultur ved længerevarende og særlig tilrettelagt brobygningsforløb i samarbejde med Ungdomsvejledning og uddannelsesskole .
  • Der søges etableret individuelle kursusforløbfpå forskellige uddannelsesinstitutioner med henblik på at lette overgangen til uddannelsesstedet (nu kender den unge institutionen meget bedre)
  • Netværkssamarbejde med erhvervsskole, fag-vejledere og kontaktlærere Etablering af en morfædre/mormødre-mesterlærekultur.
Fakta.
Heltidsundervisningen i Høje-Taastrup Kommune er en del af Ungdomsskolens dagtilbud for elever i 8. - 9. kl. (eller mellem 14 - 18 år), der ønsker at afslutte

undervisningspligten med folkeskolens afgangsprøve i et eller flere fag. Tilbuddet kan rumme op til 40 elever.

Modelskoleforsøget har også som mål at følge den unge i overgangen til fortsat uddannelse samt at fastholde den unge i ungdomsuddannelsen.

Max Melchior står til rådighed for uddybende informationer på tlf. 4335 2810 eller
5122 1254