Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem
Frivilligt arbejde – kommunen skal kunne forsikre frivillige!

  - Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget

Frivilligt arbejde udgør i dag en stor og positiv opgave sammen med det almindelige arbejde på mange forskellige kommunale områder.

Derfor er det også naturligt, at man skal kunne forsikre frivillige i arbejde. Det er nu blevet undersøgt i Statsforvaltningen (X), som er en slags overdommer overfor kommunerne.

Her har Statsforvaltningens afgørelse af 15.dec. 2014 (se nedenstående) nedlagt et forbud for Høje-Taastrup Kommune, hvis man ønsker at forsikre frivillige.

Forsikring af frivillige – ulykkes- og ansvarsforsikring
Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens § 47 fører tilsynet med kommunerne. Læs mere Tryk Her

Det vil Socialdemokraterne reagere overfor. Vi foreslår derfor på baggrund af Statsforvaltningens fortolkning af regelsættet om frivilligt arbejde og forsikring, at der nu arbejdes for muligheder for kommunal stillingtagen til sikring af frivillige, når de arbejder med frivilligt arbejde uanset hvor på kommunale områder.

Der er gang i meget frivilligt arbejde overalt. Det gælder arbejde med ældre, med frivilligt arbejde i idrætten, med socialt og humanitært arbejde samt med frivillige overalt i det kommunale univers, hvor flere og flere frivillige indgår i mange former for samarbejde til gavn for utrolig mange medborger i kommunen.

Byrådet opfordres til omgående at rette henvendelse til KL for at få medvirken til fjernelse af barrierer for deltagelse i frivilligt arbejde.

Barrierefjernelsen er i øvrigt noget Regeringen har haft højt på dagsorden så sent som i oktober 2014 med udgivelsen af en publikation, som med 10 konkrete initiativer skulle gøre det nemmere at være frivillig: http://sm.dk/filer/nyheder/lettere-at-vaere-frivillig-regeringspublikation.pdf

Vi vil samtidig rejse sagen overfor den kommunalpolitiske ordfører, Simon Kollerup og den ældrepolitiske ordfører, Astrid Krag samt Mogens Lykketoft i den socialdemokratiske folketingsgruppe.


(X) Statsforvaltningen er en statslig myndighed, som lokalt varetager en række opgaver, som ikke hører under kommunerne eller regionerne. Statsforvaltningen hører organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet: Statsforvaltningen varetager Tilsyn med landets kommuner og regioner.