Frivilligt arbejde – kommunen skal kunne forsikre frivillige!
 
  - Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne – byrådsmødet 27.januar 2015

Vi har bedt om, at byrådet behandler Statsforvaltningens afgørelse om forbud mod forsikring af frivillige ud fra vores drøftelse af sagen på Ældre – og Sundhedsudvalgets Januarmøde.

Vi foreslår på baggrund af Statsforvaltningens fortolkning af regelsættet om frivilligt arbejde og forsikring, at der – sammen med andre kommuner - arbejdes for muligheder for kommunal stillingtagen til sikring af frivillige, når de arbejder med frivilligt arbejde uanset hvor på kommunale områder.

Det gælder arbejde med ældre, med frivilligt arbejde i idrætten, med socialt og humanitært arbejde samt med frivillige overalt i det kommunale univers, hvor flere og flere frivillige indgår i mange former for samarbejde til gavn for utrolig mange medborgere i kommunen.

Byrådet opfordres derfor til omgående at rette henvendelse til KL for at få medvirken til fjernelse af denne barriere for deltagelse i frivilligt arbejde.


Barrierefjernelsen er i øvrigt noget, Regeringen har haft højt på dagsorden så sent som i oktober 2014 med udgivelsen af en publikation, som med 10 konkrete initiativer skulle gøre det nemmere at være frivillig. I den forbindelse henvises der faktisk en del steder til drøftelser med KL om de forskellige barrierer, der kan være for frivilligt arbejde.

Frivilligt arbejde udgør som nævnt en stor og positiv opgave sammen med det almindelige arbejde på mange forskellige kommunale områder; en vedtagelse her i aften vil også være en klar markering overfor alle frivillige i Høje-Taastrup Kommune.

Vi skal nemlig kunne forsikre frivillige i arbejde uanset hvor i den kommunale verden!

Forslaget blev vedtaget af et enigt byråd med den tilføjelse, at der også skulle rettes henvendelse til Socialministeren om sagen.