Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Fremkommelighed – er Ring 5 SYD en acceptabel mulighed?

  • Svend-Erik Hermansen

Debatten om forslaget fra regeringen om en motorvej i udkanten af hovedstadsområdet mellem Køge og Ballerup (Læs mere Her) giver anledning til en stille undren ud fra den mangel på helhedssyn, som fremkommer her fra modstandernes side. Foruden regeringen og Dansk Folkeparti foreslår også Socialdemokraterne bygning af Ring 5 i deres trafikudspil: https://www.socialdemokratiet.dk/da/politik/transport/.

En af de mest synlige afstandtagende grupper er http://www.nejtilring5.dk/46907334, hvor der er markeringer, der også siger nej til en faktabaseret debat om motorvejsforslaget – suppleret med direkte trusler mod folketingspolitikere og partier, der ønsker nærmere undersøgelser om trafikudviklingen i det pågældende område. Truslerne er ikke normale i en politisk debat i Danmark, men eksempler findes her: https://da-dk.facebook.com/groups/363634164188912/.

Historien
Tilbage i tiden er der reserveret arealer til en transportkorridor til en motorvej – Ring 5 – til aflastning af trafikken i hovedstadsområdet, ligesom der senere er anlagt en motortrafikvej i sporet af den planlagte Ring 5 i Høje-Taastrup med forbindelse til lager – og produktionsområdet i Høje-Taastrup.

Baggrund for en forundersøgelse
Grundlaget for at tage stilling til en etablering af en ny motorvejsforbindelse er forudsat nærmere undersøgt, hvor især afhjælpningen af kapacitetsbehovet er væsentlig. Her vil det også være væsentlig at få belyst betydningen af at få fjernet de mange barrierer (til – og frakørsler på tværs på almindelige veje), som f.eks. i dag er med tilkørsel ad Ishøj Stationsvej og Sydvej til Grønttorvet og Carlsberg i Høje-Taastrup.

Betydningen af den nuværende belastning for boliger og dermed mennesker skal selvfølgelig også med i forundersøgelsen og bedømmes ud fra belastningen her i forholdhttps://nejtilring5.dk/andre-mener/ til afhjælpningsmuligheder.

Det vil være væsentligt med et gennembearbejdet beslutningsgrundlag, hvor også mulige støjgener er oplistet sammen med de nødvendige miljøvurderinger. De aktuelle massive trængselsproblemer skal også være en del af arbejdet med beslutningsgrundlaget. Der skal kunne træffes beslutninger ud fra forundersøgelsen.

Faktaresistens!
Det virker underligt, at der er stor entydig modstand mod det nye forslag om bygning af Ring 5 ud fra de kendte trængselsproblemer i hovedstadsområdet, hvor det også tidligere har været væsentligt for kommunerne at få bygget motorveje og jernbaner til brug for befolkningen og som en forudsætning for produktion og almen forretningsvirksomhed og bosætning.

Der argumenteres med forslag om mere kollektiv trafik, men det hjælper jo ikke meget på transporten af varer – og det bliver der nok ikke mindre af i fremtiden uanset hvilken holdning vi hver især har til udviklingen af velfærdssamfundet.

Fremtiden
Elektriske varebiler og lastvogne vil formentlig være en del af den fremtid, der er, når Ring 5 SYD bliver bygget og det vil vel tage en del af støjgenerne væk i forhold til det kendte mønster i dag. Trafikken med personbiler vil nok fortsætte med at stige og her kunne vendbare baner på motorveje være en mulighed dog uden at jeg tror, at det vil kunne mindske trafikken væsentlig. Flere togafgange vil nok være mulige, men ikke nok til at kunne forhindre en stor trafik på motorvejene.

En stille undren….
Det må vække til undren, at modstandere mod en ny motorvej truer beslutningstagere med ikke at ville stemme på dem eller deres parti alene som følge af denne sag og dette forslag. Der skal åbenbart ikke tages hensyn til et partis politik på økonomi, velfærd, klima, uddannelse, integration eller andre områder, der også er væsentlige for at et samfund kan fungere.

Hvis denne form bliver fremtiden – også godt fulgt op af diverse ultimative ytringer og krav fra flere partier – er det lidt svært at se en fornuftig udvikling af demokratiet i Danmark, som ellers normalt har baseret sig på dialog og kompromisser på kommunalt, regionalt og folketingsniveau.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk