Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Forslag om fjernvarme i Fløng trukket tilbage

Byrådet har besluttet at trække projektforslaget om fjernvarme i Fløng tilbage.

Byrådet sendte den 14. februar et projektforslag om fjernvarme i Fløng i høring. Udgangspunktet var at give borgerne i Fløng mulighed for billig, bæredygtig og fremtidssikret energiforsyning. Byrådet lagde vægt på, at der skulle være en privatøkonomisk fordel ved konverteringen.

Byrådet besluttede den 28. februar at trække projektforslaget tilbage.

Det sker, fordi byrådet ikke - som forudsat - ud fra en ren økonomisk vurdering kan give dispensation fra tilslutningspligten til borgere, der ikke måtte opnå privatøkonomisk fordel.

Da der ikke længere er politisk opbakning til projektet, har byrådet valgt at trække forslaget tilbage allerede nu for ikke at fortsætte arbejdet med bl.a. høring og informationsmøde.

Det betyder, at det planlagte informationsmøde den 12. marts i Flønghallen ikke holdes alligevel.

Det betyder også, at den igangværende høring indstilles. Hvis man har afgivet høringssvar, vil det derfor ikke blive behandlet yderligere. Hvis man har ansøgt om dispensation, vil den heller ikke blive yderligere behandlet, da forslaget er bortfaldet.

Borgerne i Fløng vil få direkte besked.