Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


HjemForslag om Sundhedsråd positivt modtaget!

Socialdemokraterne foreslog i forbindelse med ugens møde i Ældre – og Sundhedsudvalget, at der skulle tages initiativ til oprettelse af et Sundhedsråd i Høje-Taastrup Kommune.

Udfordringerne omkring sygdom, forebyggelse og fremme af sundhed er meget store blandt alle borgere i kommunen, fremhæver Svend-Erik Hermansen, der stillede forslaget.

Der vil nu blive fremlagt en sag fra administrationen, der beskriver mulighederne for et nyt Sundhedsråd, der kan medvirke til at løse udfordringerne på dette område i fremtiden.

Vore tanker er, at man ved hjælp af mange forskellige kræfter skulle kunne få flere forslag og holdninger om sundhedspolitikken i Høje-Taastrup Kommune, hvilket vil være til stor hjælp med at løse opgaverne på hele sundhedsområdet og her især ikke mindst forslag om det forebyggende arbejde, understreger Svend-Erik Hermansen.

Sammensætningen af Sundhedsrådet skal gerne være så bredt funderet som muligt, hvor der også tænkes utraditionelt fortæller Svend-Erik Hermansen, som kan forestille sig medlemmer fra Seniorrådet, Idrætten, Boligselskaberne, Landsbyerne, Medarbejderne på området, Grundejerforeningerne, Patientforeningerne, Integrationsrådet, Institutions – og Skolerådet og helst også Arbejdsmarkedets parter samt enkelte politikere.

Jeg syntes, at vi har gode erfaringer fra arbejdet i Handicaprådet og Udsatterådet. Disse erfaringer kunne også bruges som inspiration for arbejdet i et Sundhedsråd.

Der udestår nu et arbejde med at få udarbejdet et egentligt forslag, før der kan tages endelig stilling til opgaver, sammensætning og rolle i øvrigt – og det ser jeg frem til ud fra de umiddelbare og positive tilkendegivelser, der var fra Ældre – og Sundhedsudvalget, siger Svend-Erik Hermansen.

Der sker samtidig et udviklingsarbejde med sundhedspolitikken, som skal beskæftige sig med de helbredsmæssige forhold, som understøtter borgernes mulighed for at leve et godt liv.

--------------------------------------------------------------------------------------

Materialet kan anvendes helt eller delvis – altid med kildeangivelse.

Svend-Erik Hermansen kan kontaktes for yderligere kommentarer via svenderikhe@htk.dk og tlf. 20239592.

Gruppeformand Thomas Bak kan også kontaktes om sagen.

Der kan findes mere om udfordringerne på sundhedsområdet i beskrivelserne især i sag 7 og i sag 8:

7. A - Godkendelse af principper for sundhedspolitikken -ÆSU

Sagsnr: 14/14683

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i maj 2014, at der skulle udarbejdes en ny sundhedspolitik. Udvalget blev i december 2014 orienteret om processen for udarbejdelsen af en ny politik. Administrationen har efterfølgende vurderet, at der er behov for, at Ældre- og Sudhedsudvalget tager stilling til politikkens afgrænsning og vision samt fire principper, som skal sætte rammerne for det videre arbejde med sundhedspolitikken.

8. A - Sundhedsprofil om kronisk sygdom i Region Hovedstaden 2013 - ÆSU

Sagsnr: 15/6971

Baggrund

På udvalgsmødet i juni 2014 fik Ældre- og Sundhedsudvalget præsenteret den første del af sundhedsprofil 2013 for Region Hovedstaden. I marts 2015 har Region Hovedstaden offentliggjort den anden del ”Sundhedsprofil 2013 – kronisk sygdom”, som hermed præsenteres for Ældre- og Sundhedsudvalget.