Ferietilbud til demente

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Sag 18 på byrådsmødet 20.september 2016 – ferietilbud til demente

Fordeling af pulje i 2017 til brug for værdig ældrepolitik i Høje-Taastrup kommune

Byrådet vedtog i juni 2016 en politik på området og fordelte midler til forskellige aktiviteter, der skulle kunne give en mere værdig tilværelse som ældre her i kommunen.

Socialdemokraterne er kritiske overfor Folketingets indgreb overfor kommunerne med pålægget om værdighed ud fra et overordnet syn om, at vi allerede har en værdig ældrepolitik – og ikke mindst fordi det blå flertal samtidig også snuppede penge fra kommunerne til at betale med!

Det blå flertal i Folketinget – anført af Dansk Folkeparti – vedtog i Finansloven at give kommunerne en såkaldt velfærdsmilliard til brug i ældreplejen og vores andel i Høje-Taastrup blev så 7.3 mill. kr.

Fordeling af pulje i 2017 til brug for værdig ældrepolitik i Høje-Taastrup kommune

Og det var jo fint, kan man synes. Men staten tog ved samme lejlighed 8.9 mill. kr. i bloktilskuddet, som vi eller stod til at skulle have, men en særlig regnemetode gav os altså et minus på 1.6 mill. kr.

Dem kunne vi godt have brugt her i kommunen på ældreområdet til eksempelvis mere kompetenceudvikling og måske en bedre normering på plejecentrene, men det fik vi ikke lov til!

Tilbage til den aktuelle fordeling efter de samme principper i det kommende år, hvor vi er uenige med flertallet på et mindre område nemlig omkring forslaget fra Seniorrådet, hvor der foreslås fastholdt et beløb til et ferietilbud for demente og deres pårørende.

Det forslag støtter vi og håber, at man i de videre budgetdrøftelser tager hensyn til demente, pårørende, Seniorrådet og Socialdemokraterne!

http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiske-udvalg/18/1607.aspx?agendaid=1620#section18

 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk