Udtalelse vedtaget på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015, Hotel Nyborg Strand:

Fasthold ældremilliarden som øremærket tilskud

Politikerne på Christiansborg ønsker en øget borgerinddragelse i kommunerne – et ønske som DANSKE ÆLDRERÅD støtter. Erfaringerne fra 2014 og 2015 hvor ældremilliarden er tildelt som øremærket tilskud er, at lokalpolitikere, fagfolk og ældreråd i en konstruktiv dialog har skabt nytænkning og gode initiativer omkring fordelingen af midlerne. Det vil vi som ældreråd fortsat gerne være en del af.

På den baggrund er opfordringen til Christiansborg fra DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskab:

Giv os ældremilliarden som et varigt og øremærket tilskud, så holder vi øje med, at pengene bruges til at udvikle og forbedre kommunens tilbud til sine ældre borgere.

Som øremærket tilskud er der større sikkerhed for, at midlerne forbedrer og udvikler den kommunale indsats for ældre borgere i hver enkelt kommune og ikke bruges til andre formål.

Som øremærket tilskud kan det folkevalgte ældreråd pege på, hvor midlerne bedst bruges i den enkelte kommune og holde øje med, at de bruges som bevilget, og at de har en effekt.

Som øremærket tilskud bevares det kommunale selvstyre, idet det fortsat er kommunal- politikerne, der beslutter, hvor midlerne bedst gør gavn.

Fasthold ældremilliarden som øremærket tilskud og lad ældrerådet som repræsentant for ældre borgere være med til at bestemme, hvor midlerne bedst gør gavn i den enkelte kommune, men let administrationen så midlerne ikke forsvinder i bureaukrati

Yderligere oplysninger: Presseansvarlig sekretariatsleder Marianne Lundsgaard tlf. 2049 9319
eller formand Bent Aa. Rasmussen tlf. 2283 3687