Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Facebook - godt eller skidt eller midtimellem!?

- af arbejdsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen, HK/Privat

Nye problemer med Facebook - og det at være ansat på en arbejdsplads!

Man skal aldrig sige aldrig, men det er ikke noget, vi har hørt om. Vi vil til enhver sige, at man skal sige nej, og undlade at give sine oplysninger Du ville vel heller ikke opgive koden til din Facebook-profil til en arbejdsgiver?

Debatten om brug af Facebook giver anledning til mange overvejelser på de fleste arbejdspladser.

Facebook er som socialt medie blevet meget udbredt i Danmark og bruges såvel hjemme som på arbejdspladsen af mange mennesker.

Det betyder så, at man kan risikere at komme til at stå i nogle situationer, hvor skellet mellem privatliv og arbejdsliv bliver lidt utydeligt.

F.eks. er der mange, der er venner på Facebook med kolleger og måske også med chefen - og hvad er det så lige, man kan tillade sig at skrive på Facebook?

Facebook er en platform, der blander arbejdsliv og privatliv sammen - og man kan blive stillet til ansvar for mere private bemærkninger i sit arbejdsliv, hvilket også omtalen af enkeltsager på området i de seneste uger klart tilkendegiver.

Der er derfor nu behov for en drøftelse på hver eneste arbejdsplads om klare retningslinjer på området.

Undersøgelser har nemlig tidligere vist, at kun ganske få arbejdspladser i dag har en politik for, om medarbejderne må bruge Facebook i arbejdstiden - og om hvordan man så i givet fald kan anvende Facebook til chat med kollegerne, til udveksling af faglig viden og til sparring - og enkelte steder er der bare lukket for adgang.

Man kan ikke lukke ned for de teknologiske muligheder, men i stedet skal man stole på, at medarbejderne er ansvarlige nok til at administrere friheden.

Man lukker jo heller ikke for telefonerne, fordi man er bange for at de ansatte taler privat.

Medarbejderne bør have lov til at logge på Facebook i arbejdstiden. Men det vigtigt, at man har nogle helt klare regler for hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er.

En Facebook-politik bør indeholde regler om, at medarbejderne har lov til at logge på net-værket i arbejdstiden eventuelt med en tidsgrænse pr.dag. Desuden skal politikken have krav om, at medarbejderne skal kunne afvise venskab med chefen eller kolleger, og at virksomheden ikke kan kræve adgang til medarbejdernes profiler.

Et af de største problemer med Facebook er, at det kan være svært at adskille sit privatliv fra arbejdslivet. Det er ikke sikkert, man har lyst til, at chefen skal kigge med på feriebillederne eller vide, hvad man skal lave i weekenden. Det kan være svært at sige nej til et venskab med chefen eller kollegerne, men hvis det står i virksomhedens officielle politik, er der rene linjer for alle.

Der er sikkert en del forskellige holdninger til brugen af Facebook på de enkelte arbejdspladser og det er derfor vigtigt, at man drøfter emnet i en dialog for at få dækket forskellige behov for aftalte retningslinjer på området - før man udarbejder en politik om brugen af Facebook tilpasset netop den arbejdsplads.

Du har her mulighed for at downloade eksempler på en Facebook-politik, ligesom der også er 10 gode råd til brug af Facebook på jobbet.

Kig i denne folder, som også kan tages med til ledelsen som inspiration og dermed måske også kan bruges som udgangspunkt for dialogen:

Guide Facebook-politik
Guide facebook politik 2011.pdf 682,93 kB

Uanset hvilken politik, der bliver besluttet i samarbejde på den enkelte arbejdsplads, er det særdeles vigtigt, at Facebook bruges fornuftigt af den enkelte medarbejder og af det enkelte menneske.

Eksempler på det modsatte er mange - og her kan man risikere tilsigtet / utilsigtet at komme til at gøre andre mennesker ondt, ligesom man kan risikere kritik for holdninger, som man normalt aldrig ville finde på at bruge i dialogen i det daglige samvær på en arbejdsplads.

Udlevér i øvrigt aldrig dit Facebook-log in til din arbejdsgiver.