Endelig godkendelse af ny sundhedspolitik

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Byrådsmødet 24.maj 2016 - Sag 26: Endelig godkendelse af ny sundhedspolitik

-  Af Svend-Erik Hermansen

Socialdemokraterne er overordnet set glade og tilfredse med det nu forelagte forslag til en ny og fremtidig sundhedspolitik i Høje-Taastrup Kommune, hvor der især er store udfordringer med at bekæmpe uligheden i sundhed og med mange mennesker i situationer, der kræver hjælp og vejledning – også til forebyggelse.

Det er derfor en vigtig ramme for sundheds – og forebyggelsesarbejdet de kommende år, som vi vedtager i aften.

Der har været en god høringsperiode med bidrag fra forskellige interessenter, der er kommet med forslag til forbedringer.

Som nævnt er vi overordnet set tilfredse med den ny sundhedspolitik.

Det gælder dog slet ikke spørgsmålet om etableringen af sundhedscentre i Høje-Taastrup Kommune.

SundhedspolitikHer åbner snart det første sundhedscenter på Espens Vænge placeret i den østlige del af kommunen. Sundhedstilstanden skal forbedres ved øget fokus på mange forskellige punkter, og placeringen af et nyt sundhedscenter også i Vest som katalysator for en positiv udvikling for sundheden – og ikke mindst et godt sted for de mange borgere, som har behov for hjælp og vejledning til at få et bedre liv – er væsentligt.

Nærheden til et sundhedscenter betyder rigtig meget for alle og ikke mindst for den ældre del af befolkningen.

Og med igangsætningen af byggeriet i Nærheden er der jo også antalsmæssig basis for etablering af et sundhedscenter Vest i Hedehusene; måske ikke i år, men i et af de kommende år, hvor denne sundhedspolitik skal være gældende. Helt aktuelt er der nu planer om et sundhedshus i Nærheden, fik vi oplyst på mødet i Ældre – og Sundhedsudvalget i denne måned – og det bør medføre, at vi som kommune nu går ind og ser, om vi kan etablere et samarbejde.

Et sundhedscenter har naturlige opgaver som genoptræning, samarbejde med patientforeningerne, motionsaktiviteter, sårbehandling, omsorgstandpleje og en masse andre relevante sundhedsopgaver for alle borgere.

Jeg vil derfor opfordre til, at man også vedtager, at sundhedscentre i hhv. Øst og Vest på sigt skal være en del af rammerne i den fremtidige sundhedspolitik i Høje-Taastrup Kommune.
26. I - Endelig godkendelse af ny sundhedspolitik - ÆSU
Sagsnr: 14/14683


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk