En beretning – fra hvem og hvorfor…..?

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

En beretning – fra hvem og hvorfor…..?

Deltagelsen som delegeret fra Høje-Taastrup Kommune (HTK) i de ordinære generalforsamlinger i HTK Kloak, HTK Vand og HTK Forsyning forleden blev en noget mystisk oplevelse, hvor den konservative borgmester fik tilslutning til at ændre vedtægterne, således at bestyrelsen ikke længere har ansvaret for beretningerne, men alene den i øvrigt også konservative formand.

Meget særpræget og helt uforståelig handling, som der på trods af gentagne spørgsmål ikke var nogen forklaring på overhovedet - Find mere om disse 3 selskaber her:  http://www.htkforsyning.dk/Bestyrelse.43.aspx

I alle disse 3 selskaber var der vedtægtsændringsforslag om, at alene formanden fremover skulle forelægge sin helt egen beretning for de delegerede.

Normalt forelægger en formand bestyrelsens beretning for en forsamling, hvor der så er en debat om indholdet af en sådan beretning.

Forsyningsselskaberne i Høje-Taastrup Kommune har store og helt nødvendige opgaver for at forsyne alle borgere med vand – og sørger også for, at man kan komme af med vand og hvad dertil hører via kloakforsyningen igen!

Når man kigger på det seneste års bestyrelsesudvikling i selskaberne er der måske også andet, som også giver anledning til forundring eftersom formanden (konservativ) tidligere kunne nøjes med godt 10.000 kr. i årligt honorar for opgaveudførelsen; det er blevet ændret til 100.000 kr. i honorar til den nye konservative formand – uden det har nogen synlig begrundelse i ændring i arbejdsopgaverne……

Man må ikke referere fra møderne udover hvad man selv har sagt – og derfor kan jeg heller ikke referere udtalelser fra den konservative borgmester, som lagde kommunens stemmer i det lod, som afgjorde de 3 vedtægtsændringsforslag. At han overhovedet ikke ville udtale sig i sagerne, må jeg dog godt referere…….

Tiden må vise hvilken betydning de nye bestemmelser får for de 3 selskaber, men indtil videre er min tillid til formandens styring af møder, aktiviteter og økonomi nærmest ikke-eksisterende.

Det store af byrådet besluttede sikringsarbejde mod følger af regnvejrshændelser med etablering af øget bassinvolumen ved CITY 2 er i skrivende stund ikke kommet i gang på trods af byrådets vedtagelse herom i oktober 2014.

Det er ikke ligegyldigt, hvem der aflægger beretning, ligesom det heller ikke er ligegyldigt, hvem der har ansvaret for opgaveudførelserne……


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk