En beretning – fra formanden  - udenom bestyrelsen….

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

En beretning – fra formanden  - udenom bestyrelsen….

-          - Af Svend-Erik Hermansen

Deltagelsen som delegeret udpeget af Høje-Taastrup Kommune (HTK) i de ordinære generalforsamlinger i HTK Kloak, HTK Vand og HTK Forsyning blev sidste år en noget mystisk oplevelse, hvor den konservative borgmester fik tilslutning til at ændre vedtægterne, således at bestyrelsen ikke længere har ansvaret for beretningerne; derefter er det alene den i øvrigt også konservative formand, som suverænt afgør selskabernes årlige beretninger om arbejdsopgaverne.

En meget særpræget og helt uforståelig handling, som der på trods af gentagne spørgsmål ikke var nogen forklaring på overhovedet - Find mere om disse 3 selskaber her:  http://www.htkforsyning.dk/Bestyrelse.43.aspx

Normalt forelægger en formand bestyrelsens beretning for en generalforsamling, hvor der så er en debat om indholdet af en sådan beretning.

Læs mere om sidste års hændelser her: http://www.svend-erik.nu/En-beretning-fra-hvem-og-hvorfor.html

Forsyningsselskaberne i Høje-Taastrup Kommune har store og helt nødvendige opgaver med at forsyne alle borgere med vand – og sørger også for, at man kan komme af med vand og hvad dertil hører via kloakforsyningen igen!

2016-generalforsamlingerne kunne så konstatere, at alene formanden redegjorde for selskabernes aktiviteter i det forløbne år. Jeg spurgte om bestyrelsens holdning til beretningerne – og her var svaret fra formanden, at bestyrelsen ikke havde været med, ligesom man ej heller havde godkendt beretningerne.

Disse konstateringer var for mig så interessante, at det burde referatføres, men her brugte den konservative borgmester sin magt til at verfe mit forslag om protokoltilførsel væk…….

Man må ikke referere fra møderne - udover hvad man selv har sagt – og derfor kan jeg heller ikke referere udtalelser fra den konservative borgmester.  At han overhovedet ikke ville forholde sig til selve beretningens form, må jeg dog godt referere…….

Tiden har nu vist, hvilken betydning de nye bestemmelser fik for de 3 selskaber, og derfor er min tillid til formandens styring af møder, aktiviteter og økonomi nærmest ikke-eksisterende.

Det af byrådet besluttede sikringsarbejde mod følger af regnvejrshændelser med etablering af øget bassinvolumen ved CITY 2 er helt konkret ikke kommet i gang på trods af byrådets vedtagelse herom den 9. oktober 2014. Beretningen herom på generalforsamlingen indeholdt kun få ord som dialog, møder og opklaring, men desværre intet om hvornår en gravemaskine kunne komme igang med dette meget nødvendige og vedtagne arbejde.

Det er ikke ligegyldigt, hvem der har ansvaret for en beretning, ligesom det heller ikke er ligegyldigt, hvem der har ansvaret for opgaveudførelserne……

 


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk