Driftsbyen med Vej og Park skal ikke privatiseres!

Af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne

Nu er Venstre gået i gang med sin grundlæggende borgerlige politik i denne byrådsperiode, hvor der skal spares penge på medarbejdere og aktiviteter i Høje-Taastrup Kommune. (Find forslaget til byrådsmødet den 18.marts 2014 )

Socialdemokraterne går fortsat ind for, at Vej og Parks mangeartede opgaver udføres fleksibelt af de dygtige medarbejdere under den ledelse, som vi har her.

Opgaverne i det daglige kan og skal ikke lægges ind i snævre og ufleksible såkaldte strategiplaner med en nøje beskrivelse af hver enkelt bevægelse fra medarbejder, maskine og leder.

Man kan altså ikke planlægge, at en storm f.eks. kommer og ødelægger dagsplanen – her skal der handles resolut og kompetent med det samme. Og den fleksibilitet skal vi altid bevare – og ikke væltes af ekstraregninger for ikke-planlagt arbejde.

Men vi ser her Venstre i renkultur, hvor det alene drejer sig penge og besparelser i den forbindelse; det drejer sig aldrig om bedre kvalitet eller om at udføre opgaver på en ordentlig måde – og det er dette forslag et glimrende eksempel på.

Såkaldt konkurrenceudsættelse og dermed udbud er det afgørende for Venstre – uanset om man jo også har kunnet udsætte Vej – og Parkområdet for betydelige besparelser i det budget 2014, som Venstre var med til at aftale i oktober 2013.

Dygtige medarbejdere og ledelse hos Vej og Park behøver ikke mere usikkerhed i det daglige arbejde, hverken på kort eller langt sigt.

Klart NEJ fra Socialdemokraterne til dette forslag, NEJ til argumenterne og ikke mindst NEJ til hensigterne!