Demensstrategi er en rigtig god idé, men helst med konkret indhold….

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

- Af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældre og Sundhedsudvalget

Demens rammer i alle aldre, men hyppigheden stiger naturligt med alderen. Mere end en femtedel af de danskere, som lever til 85-års-alderen eller længere, vil få en demenssygdom, anslås det. Det skønnes derfor, at der lige nu er ca. 80.000 personer med demens i Danmark. En fremskrivning indikerer, at der vil være op til en fordobling af antallet af personer med demens indenfor de næste 25-30 år.

I Høje-Taastrup kommune formodes der at være 588 borgere med demens i 2014 – og det tal vil stige i de kommende år. I 2020 vil der således være 755 demente borgere.

For alle demensramte gælder det, at sygdommen har alvorlige konsekvenser for den demente. Demens stiller endvidere store krav til de pårørende og omgivelsernes forståelse for og evne til at hjælpe.

Derfor drøftes en strategi for demensområdet i Ældre – og Sundhedsudvalget såvel ud fra den tidligere strategi som ikke mindst ud fra behovet for at gøre en ny strategi mere direkte og konkret samtidig med at denne strategi tager højde for stigningerne i antal borgere med demens.

Udvalget fik på aprilmødet forelagt følgende forslag til ny strategi 2014 – 2018:

  1. Sikre tidlig opsporing og udredning hos borgere med demens
  2. Sikre grundig, relevant og let tilgængelig information til både borgere og pårørende
  3. Sikre den demente borger og dennes pårørende høj livskvalitet længst muligt
  4. Sikre at kvaliteten af demensindsatsen altid er den bedst mulige og baseret på evidens (dokumenteret    viden)
  5. Fokus på juridiske aspekter i forhold til demens.
  6. Grupper med særlige behov og udfordringer.

Socialdemokraterne støtter – såvel som øvrige politiske partier – denne nye og reviderede strategi.

MEN: Der mangler altså noget konkret om behovet for - og dermed sikring af -pladser til demente på alle kommunens plejecentre.

Derfor foreslog vi på udvalgsmødet et nyt punkt 7 til den nye demensstrategi: Der skal være pladser til demente på plejecentrene i Høje-Taastrup Kommune.

Af en eller anden helt mærkværdig grund gik de Konservative stærkt imod dette forslag, og ved afstemningen stemte også formanden fra Dansk Folkeparti imod dette meget konkrete strategiforslag.

Socialdemokraterne har nu forlangt sagen overført til byrådsbehandling på mødet den 22.april, hvor vi håber, at fornuften er vendt tilbage til flertalspartierne….

Måske kan vi også få en forklaring på, hvad der er baggrunden for holdningen til dementes muligheder for at få ophold på et plejecenter?

Socialdemokraternes forslag skal også være med til at understrege overfor de pårørende, at der i alle situationer i et dement familiemedlems liv er aktiv hjælp og støtte at få – og det er også en vigtig baggrund for vort forslag om sikring af pladser på plejecentrene.

Find hele sagen om den nye demensstrategi her Tryk HerSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk