Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


HjemDe medicinske afdelinger på 
Glostrup Hospital er stadig i spil!

 
Der er nu kommet svar fra Regionsrådsformanden omkring situationen for det medicinske sengeafsnit på Glostrup Hospital.
Heraf fremgår det bl.a., at den nye ledelse på Hvidovre Hospital vurderer mulighederne for en fysisk sammenlægning af de medicinske sengepladser og flytning til Amager (og Hvidovre).
Der vil nu komme et møde med borgmestrene om sagen - og det er så en skam, at Høje-Taastrups af slagsen ikke kan være klar i mælet......

Svend-Erik Hermansen
Byrådsmedlem

Kære Svend-Erik

Tak for din henvendelse af 5. marts 2015 vedr. medicinsk afdeling på Glostrup Hospital.

Med Region Hovedstadens budgetaftale for 2015 blev det besluttet, at hele den medicinske afdeling og akutklinikken på Glostrup Hospital organisatorisk tilknyttes Amager og Hvidovre Hospital pr. 1. januar 2015. I forbindelse med budgetaftalen blev det ligeledes besluttet, at der skal ske en revision af ”Hospitals- og Psykiatriplan 2020”. Sammenlægningen af medicinsk afdeling på Glostrup Hospital med medicinsk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital er ikke en del af revisionen af hospitals- og psykiatriplanen.

Amager og Hvidovre Hospital vurderer aktuelt et forslag om, at der ikke kun foretages en organisatorisk men også en fysisk sammenlægning af de medicinske sengepladser afdeling på Glostrup-matriklen med medicinsk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital.

Det er dog vigtigt for mig at understrege, at det ikke er vedtaget endnu. Mulighederne for en fysisk flytning belyses pt., herunder om det er hele eller dele af afdelingen, som foreslås flyttet, og om flytningen foreslås til Amager- og/eller Hvidovre-matriklen. Konsekvenserne af en fysisk flytning afdækkes ligeledes, herunder hvordan nærhedsprincippet fortsat kan understøttes. Jeg kan dog allerede nu sige, at det ikke indgår i overvejelserne at flytte alle sengene til Amager-matriklen. Ligesom der fortsat vil være medicinske speciallægeambulatorier i Glostrup.

Det endelige forslag vil blive politisk behandlet og sendt i høring. Jeg vil mødes med borgmestrene for de berørte kommuner - herunder Høje-Taastrup Kommune - og drøfte forslaget nærmere. 

Med venlig hilsen

Sophie Hæstorp Andersen

Regionsrådsformand