De fremtidige tilbud til ældre i Høje-Taastrup Kommune forringes!

Af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget

Udvalgsmødet i marts 2014 havde en sag på dagsordenen om køkkenfaciliteter for produktion af mad til ældre på vore plejecentre: Læs mere TRYK HER http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiske-udvalg/66/1009.aspx?agendaid=1008#section4

Det viste sig hurtigt i udvalgsbehandlingen, at der alene var tale om et spareprojekt – og ikke tale om forbedringer af forholdene og kvaliteten på madområdet til gavn for ældre i Høje-Taastrup Kommune……

Den borgerlige flertalsgruppe ville alenen diskutere besparelsesmulighederne, som et privat revisionsfirma havde beskrevet.

Socialdemokraterne ønskede også at være med til at se på mulige effektiviseringer, når der nu var tale om sådanne muligheder frem for egentlige besparelser på dette meget væsentlige område.

Derfor stillede vi følgende forslag til at indgå i udvalgets drøftelser:

Ændringsforslag fra Socialdemokraterne: Sag 4 - Resultat af køkkenanalyse og indsatser / Ældre – og Sundhedsudvalget 4.marts 2014

·         Det undersøges hvilke konsekvenser et tilbud til alle pensionister og efterlønnere om åbne caféer om varm mad m.v. (uden visitering – og dermed med egenbetaling) baseret på forsøg ved Torstorp og Baldersbo vil have i sammenhæng med effektiviseringsforslagene i denne sag.

·         Stillingtagen til den fremtidige organisering af caféerne afventer en beskrivelse af konsekvenserne nævnt i ovenstående.

·         Der efter indgåelse af kontrakt vedrørende udbud af madservice på Birkehøj Plejecenter udarbejdes sag vedrørende de økonomiske konsekvenser, hvorefter der træffes endelig beslutning.

Det var der desværre ikke interesse for – og det blev så den spareøvelse, som især de konservative lagde meget vægt på.

Der SKAL findes minimum 1 mill. Kr. her i 2014 – stigende til 1.5 mill. Kr i efterfølgende år.

Som nævnt har vi ikke noget imod at effektivisere på et oplyst grundlag, men vi så flere muligheder for at kunne udvide vores service på ældremadsområdet indenfor de muligheder som den private revisionsrapport viste.

Det ville et flertal med Dansk Folkeparti i spidsen overhovedet ikke høre tale om - og det fremgår af protokollen fra mødet, hvem der stemte imod….

Det betyder foreløbig, at produktionskøkkenerne på Henriksdal og Torstorp fusioneres, medens omlægningen af cafédriften betyder indskrænkninger undtagen i Sengeløse, hvor der nu oprettes en café.

Vore ønsker om en udsættelse af endelig beslutningstagen i sagen blev afvist på trods af gode muligheder for serviceforgedringer, som det er sket i Gladsaxe kommune, hvor vi har hentet idéen til de åbne caféer: http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=9308

Der er heldigvis fortsat muligheder for at få omgjort denne lidt bevidstløse politik med besparelseskrav frem for aktivitetsviden før beslutninger, da sagen på næste tirsdag skal behandles i Økonomiudvalget, hvor vi selvfølgelig vil forsøge at nå frem til et flertal for fornuften forud for byrådsbehandlingen senere på måneden.