Dansk Folkeparti misinformerer

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Dansk Folkeparti misinformerer

Opdateret kl.12.20

Lokalavisen (12.maj) havde et læserindlæg fra en af de lokale byrådsmedlemmer fra Dansk Folkeparti, Flemming Hansen - og fra et kommunalbestyrelsesmedlem fra Vallensbæk fra samme parti.

Her påstås det, at man på byrådsmødet i april i Høje-Taastrup ikke medvirkede til at nedstemme et forslag fra Socialdemokraterne om at protestere overfor Region Hovedstaden mod aktuelle planer om nedlæggelse af medicinske sengeafsnit på Glostrup Hospital.

Det borgerlige flertal nedstemte forslaget om at protestere mod planerne om denne nedlæggelse på Glostrup Hospital – basta!

Det fremgår også klart af byrådsprotokollen under sag 9; find det her:
9. A - Godkendelse af høringssvar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - SU, ÆSU, ISU
Sagsnr: 15/4952Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk