Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen


Budgetanalyse på ældreområdet 

Byrådsmødet 15.marts 2016 – sag 24: Budgetanalyse på ældreområdet
Sagen kunne også have heddet: Kompetenceudvikling og trivsel som betaling for effektivitet.

 - Af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

At skulle betale for sin uddannelse og sin trivsel var i en kort stund undervejs i Høje-Taastrup kommune på ældreområdet, hvor et forslag om dette var til politisk behandling:

Med forslaget var det meningen, at indføre en incitamentsmodel, der skulle baseres på såkaldte effektmål.
Kort fortalt var det meningen at opbygge en model med en bonusordning, der ved opfyldelse af effektiviseringsmål ville betyde økonomisk bonus, der så kunne øremærkes til brug for kompetenceudvikling og trivsel for de effektive medarbejdere….

En arbejdsgiver har efter vores opfattelse altid pligt til at sikre trivsel i dagligdagen på alle områder uden særlige akkordlignende krav, ligesom kompetenceudvikling og trivsel ikke må være betinget af særlige effektiviseringskrav.

Heldigvis stemte Ældre – og Sundhedsudvalget her i marts dette forslag ned – tak for det!

Forslaget i tilknytning hertil om midler til målrettet kompetenceudvikling (1 mill. kr.) venter så en omgang, fordi beløbet - og måske også selve aktiviteten - skal indgå i processen omkring udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

Værdighedspolitikkravet er opstået i forbindelse med regeringsflertallets fjernelse af store millionbeløb i budget 2016 fra Høje-Taastrup kommune, mod at vi i stedet har fået et mindre beløb på godt 7 mill. kr. målrettet mod ældre på betingelse af særlige politikudarbejdelser, som betingelse for at få fat i de tildelte midler. Kravene er særlige politikker, revisorpåtegnede særskilte regnskaber og redegørelser til Ældreministeriet.

Forsinkelsen af den målrettede kompetenceudvikling skyldes derfor et helt utidigt regeringsflertalsindgreb overfor det kommunale selvstyre!

Holdningen er klar herfra: Ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune skal ikke arbejde med økonomiske incitamenter som betingelse for kompetenceudvikling og trivsel. I stedet skal der afsættes midler til målrettet kompetenceudvikling.

Det gælder derfor også i det videre arbejde med den såkaldte værdighedspolitik.
http://www.svend-erik.nu/Kompetenceudvikling-og-trivsel-som-betaling-for-effektivitet.html


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk