Budget 2016 – forlig om indhold, formuleringer og beløb mv.

Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 

Logo

Der er indgået et budgetforlig, der omfatter 20 af byrådets 21 medlemmer, nemlig A, C, F, O og V.

Der er tidligere beskrevet hvilke udfordringer, vi stod overfor denne gang – især som følge af den nye Venstre-regerings omprioriteringskrav (eller kolde besparelser, som det også kaldes).

Find disse oplysninger her: http://www.svend-erik.nu/BUDGET-2016-september-udgaven-2-9.html

Den bundne opgave på denne baggrund var at skulle finde besparelser for ikke mindre end 22 mill. kr. bare for at kunne klare de bundne konsekvenser – uden at kunne vedtage nye elementer til brug i den kommunale velfærd.

Resultaterne kan findes i budgetmaterialet her,hvor Budgetforlig 2016, Budgetberegneren med især spareforslagene og Investeringsoversigten udgør baggrunden for kommunale aktiviteter i 2016 – og i et vist omfang også for de næstkommende år.

Det er vigtigt at bemærke, at vi samlet fra et flertal i byrådet i Høje-Taastrup udtrykker kritik af de usikkerhedsfaktorer som den smalle Venstreregerings udmeldinger giver anledning til.

Læs forliget igennem – og find de mange punkter, hvor Socialdemokraterne sætter klare aftryk.

Jeg vil især fremhæve arbejdet med at skaffe flere seniorboliger og ikke mindst behovet for at skaffe flere ældreboliger.

Demensindsatsen styrkes igennem forliget – også i relation til forventningerne til regeringens kommende handlingsplan på demensområdet.

Sundhedsindsatsen styrkes gennem oprettelse af et såkaldt Sundhedsforum med deltagelse af mange forskellige interessenter på området incl. erhvervslivet.

Der kom mange høringssvar på de foreslåede elementer i budgetforslaget Læs her 
og det resulterede i flere ændringer på området, hvilket også fremgår af dette forligsmateriale.

Samlet set vurderes det, at det var det bedst mulige resultat ud fra de givne forudsætninger med store besparelseskrav fra et flertal i Folketinget!

Det kommunale selvstyre er sat under alvorligt pres i disse år……



Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk