Borgerrådgivningen er til for dig

Forside
/ 2015

Logo

Borgerrådgivningen er et gratis tilbud til dig, der bor i Høje-Taastrup Kommune. Rådgivningen skal sikre, at du får en god behandling i det kommunale system.

Vi kan:      

  • Hjælpe dig med at finde ud af, hvor du skal henvende dig i kommunen med din sag.
  • Hjælpe dig med at forstå en afgørelse fra kommunen.
  • Hjælpe dig med at undersøge, om der er mulighed for at mægle og løse en sag gennem et forlig.
  • Vejlede om, hvor du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse og eventuelt hjælpe med at formulere klagen.
  • Behandle din klage over kommunens sagsbehandling, den personlige borgerbetjening eller den måde, som kommunens service udføres på.

Borgerrådgivningen kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.

Borgerrådgiveren er ansat af byrådet og er uafhængig af kommunens administration. Vil du vide mere om os og vores arbejde, kan du læse på www.htk.dk/borgerraadgivning eller rekvirere en papirudgave af vores beretning.

Borgerrådgivningen er åben i rådhusets almindelige åbningstid og træffes i øvrigt efter aftale.

Kontakt Borgerrådgiver Birgit Tjell på tlf. 4359 1832 eller specialkonsulent Lene Weltz på tlf.4359 1847. Du kan også få fat i os på e-mailadressen borgerraadgiver@htk.dk.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk