Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


HjemBekymring for Glostrup Hospital

AF MOGENS LYKKETOFT
Socialdemokratisk folketingskandidat i Taastrup-kredsen (S)

KOMMUNEN BØR UDTRYKKE SIG KLART: Der er stor lokal bekymring over risikoen for lukning det medicinske sengeafsnit fra Glostrup Hospital.

Det er et høringssvar fra direktionen for Hvidovre Hospital til Region Hovedstadens kommende Hospitals – og Psykiatriplan 2020, der har næret bekymringen.

Meget beklageligt har flertallet af Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti i Høje-Taastrup byråd ikke fulgt socialdemokraternes opfordring til at protestere over den påtænkte lukning af Glostrups medicinske sengeafsnit

Man må frygte, at mine borgerlige modkandidater til folketingsvalget i Taastrup-kredsen deler holdningen hos deres partifæller i byrådet.

Jeg er til gengæld enig med mine lokale partifæller om, at det er yderst påkrævet, at Kommunen udtrykker sig klart om den fremtidige hospitalsservice – også når det gælder den fysiske placering af sengeafsnittene i fremtiden.

Vestegnens behov for service er ikke nedadgående.
Tværtimod.

Der cirkulerer også et ubekræftet rygte om, at Vestegnens ældre (geriatriske) patienter skal sendes til Hvidovre, og vi mangler viden om, hvad så til gengæld skal flytte fra Hvidovre og hvor det skal flytte hen.

Jeg vil i det videre forløb søge at påvirke mine partifæller i Region Hovedstaden, så de medicinske sygehustilbud til Vestegnens borgere ikke flytter til helt andre dele af regionen.

Læs også disse artikler om fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital

NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital!

NEJ til flytning af alle medicinske senge fra Glostrup Hospital! 17.marts

Socialdemokraterne er fortsat imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital!

Fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital er ikke besluttet endnu – i stedet er der nu spørgsmål ved grundlaget for forslaget!

Socialdemokraterne er imod fjernelse af medicinske senge fra Glostrup Hospital nu og i fremtiden