BUDGET 2016.

Budget 2016Byrådet har nu taget konkret fat på årets store opgave med at lave et budgetforslag, der skal gælde for næste år, 2016. Her fastlægges forslag til serviceniveau på samtlige kommunale områder, hvor det drejer sig om skolen, om ældreplejen, om idrætten, om vejene og om det sociale område samt om arbejdsmarkedet – og meget meget mere.

Der betyder, at der også nu er fuld gang i bestræbelserne på at samle besparelsesforslag til brug for byrådets arbejde med at skabe balance i budgetforslag 2016 for Høje-Taastrup Kommune.

Budget 2016 vedtages endeligt på byrådsmødet torsdag den 8.oktober kl. 1800!

Nu hedder det så nok ikke så meget besparelser, men kaldes i stedet effektiviseringer eller omstillinger, men mange gange betyder ordene altså besparelser - og dermed en risiko for egentlige serviceforringelser.

Socialdemokraterne vil selvfølgelig også levere bidrag til materialet, og vi vil her især gøre opmærksom på, at samtlige forslag altid skal indeholde konsekvensbeskrivelser.
Samtidig vil vi forsøge at præcisere endemålet om fastholdelse af service i størst muligt omfang overfor skatteborgere, brugere og erhvervsliv uanset eventuelle besparelsesforslag.
 
Indtil videre er der udarbejdet budgetmateriale alene fra administrationen. Det drejer sig bl.a. om forslag til investeringer, prioriteringsforslag (såkaldte effektiviseringer), besparelsesforslag og nye anlægsforslag. 

Mange møder, høringssvar fra borgere og erhvervsliv samt forhandlinger vil være en del at tilværelsen de næstkommende måneder, som altså slutter torsdag den 8.oktober ved 20-tiden, hvor budget 2016 skal vedtages på Bygaden 2 i Høje-Taastrup af et flertal på mindst 11 – og måske med alle 21 byrødder som deltagere?

Her på www.svend-erik.nu vil du – igen – kunne følge  hemmelige og offentliggjorte budgetforslag samt  høringssvar m.v. som tidligere år – godt nok ud fra en lidt mere minimalistisk tilgang til materialet!

 
Her kan du følge udviklingen indtil nu i starten af august måned på området:

3. I - Forslag til politisk budgetproces budget 2016-2019 - ØU
Sagsnr: 14/32401

10. A - Budget 2016-2019 - 2. status på budgetlægning – ØU Sagsnr: 15/105

De vedtagne besparelser på byrådsmødet i juni måned i budget 2015 var forårsaget af overskridelser på det sociale område – og det får også konsekvenser for det kommende års budgetlægning.

Der har været et folketingsvalg, som medførte en V-regering, som omgående meldte ud at kommunerne skulle spare 1 % uanset den enkelte kommunes udfordringer og forhold – og på det grundlag blev der indgået en aftale mellem et flertal i Folketinget og Kommunernes landsforening.

Konsekvenserne for Høje-Taastrup Kommune har vi ikke set endnu…….

Den egentlige budgetbehandling vil komme til at starte på byrådets budgetseminar den 27. – 28.august, hvor Status, Effektiviseringsforslag, Besparelsesforslag og Merindtægtsforslag vil indgå i behandlingen sammen med de politiske ønsker, der så småt starter her.

Mere følger her på siderne på et for tjenesten belejligt tidspunkt!