Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


HjemBUDGET 2016 – september-udgaven 2.9.

Her fortsætter fortællingen om årets budgetarbejde, hvor udgangspunktet er dette oplæg: http://www.svend-erik.nu/BUDGET-2016.html

Budget 2016 vedtages endeligt på byrådsmødet torsdag den 8.oktober kl. 1800!

Indtil videre er der udarbejdet budgetmateriale alene fra administrationen. Det drejer sig bl.a. om forslag til investeringer, prioriteringsforslag (såkaldte effektiviseringer), besparelsesforslag og nye anlægsforslag. 

Mange møder, høringssvar fra borgere og erhvervsliv samt forhandlinger vil være en del at tilværelsen de næstkommende uger, som altså slutter torsdag den 8.oktober ved 20-tiden, hvor budget 2016 skal vedtages på Bygaden 2 i Høje-Taastrup af et flertal på mindst 11 – og måske med alle 21 byrødder som deltagere?

Her på www.svend-erik.nu vil du fortsat kunne følge hemmelige og offentliggjorte budgetforslag samt  høringssvar  m.v. som tidligere år – godt nok ud fra en lidt mere minimalistisk tilgang til materialet!

Her har du en oversigt over Administrationens oplæg til et ”Budget i balance” – se her især bilagene:TRYK HER 

Der har været et folketingsvalg, som medførte en V-regering, som omgående meldte ud at kommunerne skulle spare 1 % uanset den enkelte kommunes udfordringer og forhold – og på det grundlag blev der indgået en aftale mellem et flertal i Folketinget og Kommunernes landsforening.

Konsekvenserne for Høje-Taastrup Kommune har vi ikke set til fulde endnu…….

Den egentlige budgetbehandling er startet på byrådets budgetseminar den 27. – 28.august, hvor Status, Effektiviseringsforslag, Besparelsesforslag og Merindtægtsforslag indgik i behandlingen sammen med de politiske ønsker, der så småt startede her.

Det samlede materiale indgår nu i behandlingen forud for byrådsmødet den 8.sept. – og du kan her se forslagene, der formentlig vil blive fremsendt til høring hos borgere, erhvervsliv og foreninger m.fl.: LÆS HER 

Høringssvarene skal være indsendt senest den 22.sept., hvorefter disse svar vil indgå med normalt stor vægt i den videre politiske behandling af budgetforslag 2016.

Mere følger her på siderne på et for tjenesten belejligt tidspunkt!