Høje-Taastrup har råd til nybyggeri!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoHøje-Taastrup har råd til nybyggeri!
Budgetforligspartierne i byrådet forhandlede tirsdag aften om mulighederne for lokalt at udvide anlægsrammen efter aftalen mellem regeringen og kommunernes landsforening.

Svend-Erik Hermansen, næstformand i den socialdemokratiske byrådsgruppe, var med ved disse forhandlinger og oplyser, at alle partier var enige om at ansøge om lån på 15 mill. kr. til finansiering af modernisering af køkkener i daginstitutioner og til forbedring af klimaet i daginstitutioner, skoler og andre kommunale institutioner bl.a. med udskiftning af varmeinstallationer, vindues – og facaderenovering m.v.

Socialdemokraterne foreslog endvidere, at vi også skulle arbejde med forbedring af adgangsforholdene for handicappede bl.a. på Taastrup Hovedgade, men øvrige partier fandt at det måtte vente til voldgiftssagen med entreprenøren her var afsluttet.

Vi er meget tilfredse med, at bl.a. den konservative borgmester nu vil være med til at låne til nødvendige anlægsarbejder – det har vi ikke set før!
Responsive image

Det er dog stadig ganske uforståeligt, at en kommune skal søge tilladelse til lån i den størrelsesorden, ligesom det er helt uforståeligt, at en kommune overhovedet skal søge om tilladelse til at kunne modernisere køkkener i vore daginstitutioner, fremhæver Svend-Erik Hermansen.

Måtte vi dog bare få friheden til at kunne disponere hensigtsmæssigt tilbage fra den borgerlige regering, slutter Svend-Erik Hermansen, der samtidig peger på Socialdemokraternes forslag til en egentlig vækstpakke til modernisering af den offentlige sektor som meget fornuftig i en tid, hvor den finansielle krise har betydet, at såvel investeringer som privatforbrug ligger underdrejet.
Massive investeringer i byggeri og vedligeholdelse af offentlige bygninger ville altså være bedre end at give ufinansierede skattelettelser!

Høje-Taastrup kommune indsender nu en ansøgning til Velfærdsministeriet om at få tildelt 15 mill. kr. fra lånepuljen til landets kommuner på i alt 500 mill. kr.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk