Spørgsmål fra: Svend-Erik Hermansen

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoSpørgsmål fra:

 - Svend-Erik Hermansen

1. Vil sikre veje blive realiseret ved City 2 efter mødet med ejerne mandag
den 16.marts 2009?

2. Indgik der i forhandlingen med City 2`s ejer den 16.marts et forslag fra
    kommunen om at genåbne indkørslerne ved Skåne og Blekinge Boulevarder?
Også set i lyset af, at kommunen aldrig som Vejmyndighed og Vejbestyrelse selv ville have anbefalet en løsning, som nu har fungeret usandsynlig dårligt igennem mange måneder – samtidig med en væsentlig belastning af klimaet som følge af megen unødvendig kørsel for at nå den ønskede P-plads.

3. Hvad blev resultaterne af mødet med ejerne af City 2 mandag den 16.marts – og er der aftalt nye møder i denne sag?Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk