Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen 
Svend-Erik Hermansen

Den nødvendige indvandring…..? / 24.februar 2009

- en anmeldelse af en bog af Britta Thomsen,
af Svend-Erik Hermansen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Den nødvendige indvandring…..?Britta har skrevet en rigtig spændende bog om mulighederne for at få nogle bedre vilkår over hele Europa ved at tage dygtige indvandrere ind på de enkelte landes jobmarked.
Bogen giver nogle gode billeder af hvilke trængsler, der kan være, når europæiske lande kun halvhjertet lukker nødvendig og dygtig arbejdskraft ind.

Hvorfor mere indvandring?
Det er et spørgsmål, som mange danskere stiller i disse år – og her giver bogen ikke særligt tydelige svar i forhold til det danske arbejdsmarked.
En dansker, Jesper Søby, giver dog et bud fra sin arbejdsplads i Irland: ”Indvandrerne her bragte en masse gode ting med: Økonomi, udvikling, jobs og faglighed”.
Britta giver dog et bud på, hvorfor danskerne er et folk, der er dårligst til at integrere udlændinge: Danmark har modtaget forholdsvis mange flygtninge og få indvandrere, og de fleste indvandrere, vi fik hertil i 1960`erne, havde ingen uddannelse.
Så bliver det rigtig svært – og dagens parallelsamfund i storbyerne og på den københavnske vestegn har vi ikke formået at undgå.

EU har ikke nogen særlig flatterende rolle på arbejdsmarkeds – og samfundsudviklingen gennem de seneste 30 – 40 år: Bogen beskriver indgående illegale indrejsende, kyniske bagmænd, der sætter indvandrere i bundløs gæld og efterfølgende arbejdsgivere, der groft udnytter såvel arbejdskraften som ikke mindst de statslige regler om skat og sociale bidrag.
For mange mennesker betyder nye jobs i et fremmed land, at uddannelsen overhovedet ikke bliver brugt og udnyttet i det nye land.
Samtidig er bogen god med eksempler på, hvordan indvandrere, der følger reglerne, er voldsomt irriterede over dem, der altid lægger vægt på at udnytte og snyde.

Her kunne de enkelte lande og måske også EU have været fælles om klare og enkle regler frem for det miskmask af bestemmelser, som i dagens Europa også kommer til at fylde den offentlige debat ud fra negative holdninger.
Det ville være bedre, at være med til at danne forudsætningerne for nogle gode livsbetingelser – og ikke mindst være med til at give samfundene værditilvækst.

Beskrivelserne fra Portugal og ikke mindst fra Irland med stor indvandring taler sit eget tydelige sprog om, hvor godt det egentlig kan komme til at gå på trods af mange vanskeligheder.
Jeg er ikke enig med Britta i, at indvandring er så nødvendig i Danmark, som hun her beskriver – og jeg savner derfor en mere konsekvent inddragelse af de mange ressourcer, som vi allerede har i Danmark i form af ledig arbejdskraft blandt indvandrerne.

Uanset uenigheder med en tidligere kollega fra HK/Service (!) er det en spændende bog, som giver nye indgangsvinkler og ikke mindst billeder fra andreSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk