Bedre bolighenvisning for borgere med størst behov

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Bedre bolighenvisning for borgere med størst behov

Kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste bliver præciseret for at tilgodese borgere med påtrængende, boligsociale problemer.

Høje-Taastrup Kommune præciserer nu kriterierne for at blive optaget på den boligsociale venteliste.

Præciseringen skal sikre, at opskrivning på den boligsociale venteliste i størst mulig udstrækning forbeholdes borgere med påtrængende, boligsociale problemer, der ikke selv har midler eller evne til at løse deres boligproblem. Præciseringen skal også være med til at afstemme forventningerne i forhold til borgerne og internt i administrationen.

Responsive image Formanden for Boligsocialt Udvalg, Svend-Erik Hermansen, fremhæver, at der nu vil være bedre plads til mennesker i nød med påtrængende problemer, som de ikke selv kan løse.

”Klarheden over muligheder og begrænsninger for alle parter er faktisk positiv - også for dem, der ikke bliver skrevet op i fremtiden; dermed kan man meget hurtigt få fat på at løse sin egen situation konstruktivt”, fremhæver Svend-Erik Hermansen.

”Vi råder i kommunen alene over et begrænset antal boliger til den boligsociale venteliste. Med præciseringen af reglerne sikrer vi, at det er de borgere, der har det største behov, der kommer i betragtning til een af de få boliger. Men samtidigt sikrer præciseringen også, at vi ikke skaber unødige forventninger for alle andre. Den sidste gruppe vil vi i stedet vejlede om de muligheder, der ellers eksisterer”, forklarer Rikke Madsen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Frederik A. Hansen understreger, at det er afgørende at fastholde ansvaret for løsning af ændrede boligbehov hos familierne og dermed i videst mulige omfang hos kommunens borgere, således at ændringer ikke automatisk bliver en kommunal udfordring, der rejser en forventning om en kommunal løsning.

”Det er generelt vigtigt, at understrege, at almindelige og forudsigelige ændringer af boligbehovet skal løses af den enkelte familie og ikke af kommunen”, siger Frederik A. Hansen.

Eksempler på borgere med påtrængende, boligsociale problemer

  • Borgere, der står for udskrivning fra døgninstitution, fx botilbud og krisecentre kan som hovedregel opskrives.
  • Borgere, der udskrives fra behandlingshjem/forsorgshjem kan som hovedregel opskrives, hvis de er uforskyldt boligløse og senest har boet i kommunen.
  • Borgere, der mister ægtefælle/samlever ved dødsfald og ikke selv kan vurderes at have midler til en løsning af deres boligproblem. Der kan eventuelt også være tale om borgere, der grundet psykisk lidelse ikke selv vil være i stand til at løse deres boligproblem.
  • Borgere, der grundet handicap eller sygdom får brug for anden bolig.

Det gælder dog i alle tilfælde, at kommunen foretager en konkret og individuel vurdering. Der skal tillige være tale om længerevarende aktuel tilknytning til kommunen.

Mere information på vej
Der vil blive udarbejdet en pjece om optagelse på den boligsociale venteliste, ligesom der vil blive lagt information på kommunens hjemmeside www.htk.dk.

 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk