Aftale med Elsparefonden skal nedsætte el-forbruget

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Aftale med Elsparefonden skal nedsætte el-forbruget

Høje-Taastrup Kommune indgår kurveknækkeraftale med Elsparefonden – kommunens elforbrug skal nedbringes med 2 % om året 2009-2013.

Elforbruget i den offentlige sektor, handel og service mm vokser med mere end 1 % om året.
Den kurve skal knækkes, og derfor har Byrådet besluttet, at kommunen skal indgå en kurveknækkeraftale med Elsparefonden.

Responsive image

Vigtig del af klimaindsats
Med kurveknækkeraftalen forpligter kommunen sig til at reducere sit samlede årlige elforbrug med 2 % om året 2009 – 2013.

Aftalen gælder kommunens eget elforbrug, og reduktionen skal ske i forhold til forbruget i 2007, som var på 9.122.000 kWh. Der vil således være tale om en samlet reduktion på mindst 912.200 kWh i aftaleperioden.

En væsentlig del af Høje-Taastrup Kommunes samlede energiforbrug består af elektricitet. Elektricitet medfører i forhold til f.eks. forbrug af fjernvarme og naturgas en forholdsmæssig stor udledning af CO2. Derfor er der grund til at have særlig fokus på reduktion af elforbruget, og offentlige institutioner og andre storforbrugere kan spare betragteligt på elregningen gennem energirigtige indkøb og andre energisparetiltag.

Aftalen med Elsparefonden vil understøtte, at Høje-Taastrup som klimakommune når målet om at nedsætte sin CO2-udledning med 2 % om året de kommende år.

Følg med på nettet
Høje-Taastrup Kommune kan selv vælge, hvordan elbesparelserne skal opnås, men metoden skal være åben, og institutioner, som bruger mindst 100.000 kWh om året, skal være tilknyttet Elsparefondens ”Se Elforbrug”, der registrerer og offentliggør institutioners elforbrug på internettet. 

Derudover ønsker kommunen at prioritere det gode arbejdsmiljø ved valget af el-besparende tiltag, fx ved lys- og ventilationsløsninger.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk