Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen


Trafik på Sydvej, Manglende kørselsadgang til CITY 2 og
Erhvervsbyggeri vest for Halland Boulevard! (Seneste artikler)

CITY 2 – cykelsti fra Nørreby: En lang kamp er endt med sejr!
Der skal skabes sikre veje omkring CITY 2 – såvel i forhold til stiadgangene fra Torstorp som for trafikken i øvrigt til og fra City 2, ligesom de lukkede indkørsler skal åbnes.
Det er – og har hele tiden været - Socialdemokraternes holdning. Også tilbage i 2010, hvor det var et hedt emne, men også indtil nu i 2013.

Trafiksikkerhed – Åbne indkørsler i City 2
Formanden for Teknisk Udvalg Lars Prier skrev i sidste uge her i avisen, at jeg ikke havde medvirket til løsningen med de åbne indkørsler i CITY 2.
Lidt underlig udtalelse, men måske nødvendig for at understrege, at han undervejs havde fejlet så mange gange i denne sag, at det ikke kan optælles…

Byggeriet vest for Halland Boulevard giver baggrund for mange spørgsmål – og senest er der på baggrund af borgernes indsigelser stillet følgende spørgsmål – og givet svar:

2. Status for forhandling om udvikling af arealerne ved City 2

Trafik på Sydvej

Trafik på Sydvej, Manglende kørselsadgang til CITY 2 og Erhvervsbyggeri vest for Halland Boulevard!

Svar på uddybende spørgsmål om manglende adgange til CITY 2

Svar på spørgsmål om manglende adgange til CITY 2

CITY 2: Hvor sølle kan det mon blive….?

Spørgsmål om ud – og indkørsler ved CITY 2 m.v.

19. Omlægning af vejene ved CITY 2

Byrådsmødet 22.juni 2009/sag 18: Vejbesigtigelsessagen - City 2

Trafikforhold ved City 2

Svar på sprørgsmål (Trafikale problemer omkring City 2

Spørgsmål fra:Svend-Erik Hermansen

Socialdemokraterne kræver handling nu!

Sikre veje må og skal realiseres nu ved City 2

Trafikale problemer omkring City 2 – flere spørgsmål!

Trafikale problemer omkring CITY 2 i Taastrup – Svar!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk